Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: MOD- Mer organdonation tilldelas ett stipendium från Stiftelsen för Njursjuka för att förbättra kunskaper om och förståelse för organdonation samt öka antalet ungdomar som tar ställning i frågan. Projektet ”MOD i skolan” vänder sig till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sverige för att nå ut till skolungdomar som idag har minst kunskap i ämnet. Ambitionen är att nå ut till över 10.000 elever. – ”En viktig insats för att främja organdonation i Sverige vore att underlätta för varje individ att verkligen tillkännage sin vilja. Idealt skulle organdonation vara en fråga som är synlig i samhället och som man möter …

Besvarad av
Mod Administratörsson
14 december, 2012

FRÅGA: Det är ett politiskt misslyckande att bristen på organ fortfarande är mycket stor i Sverige. De cirka 700 personer som står i kö för donation måste inte bara uthärda lidande och förhöjd risk att dö – kön innebär dessutom stora kostnader för sjukvården. Dialys kan till exempel kosta mer än 500,000 kronor per person och år. Detta har med en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel att göra. Professor Alvin Roth har nämligen ägnat mycket av sin forskning åt att utveckla effektiva system med byteskedjor för njurtransplantationer. Sådana system används redan …

Besvarad av
Mod Administratörsson
10 december, 2012

FRÅGA: Dr Joseph Murray, who won the Nobel prize for his pioneering work in human organ transplants, has died aged 93. It was in December 1954 that Dr Murray successfully transplanted a kidney between identical twins for the first time. His work paved the way for tens of thousands of other successful human organ transplants. Dr Murray died at the same Boston Hospital where he had performed the ground-breaking surgery. He had learned his craft during World War II, treating badly burned soldiers. By performing skin grafts on troops, he realised the biggest obstacle in the procedure was the immune system’s rejection of foreign tissue.

Besvarad av
Mod Administratörsson
27 november, 2012

FRÅGA: Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2011. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen. Hela rapporten Möjliga organdonatorer Sverige 2011 (PDF) Sammanfattning Sammanställningen och analysen för år 2011 visar att 219 av 3 335 avlidna personer inom intensivvården bedömdes vara möjliga som donatorer, och att 511 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 143 avlidna personer donerade sina organ. Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor deltar i rapporteringen, och det är nu fjärde året i rad som en …

Besvarad av
Mod Administratörsson
24 november, 2012

FRÅGA: Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2010. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen. Hela rapporten Möjliga organdonatorer Sverige 2010 – sammanställning (PDF) Möjliga organdonatorer Sverige 2010 tabell landsting-regioner (PDF) Sammanfattning Sammanställningen för år 2010 visar att 166 av 3 233 avlidna personer var möjliga som donatorer, och att 391 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 118 avlidna personer donerade sina organ för transplantationsändamål. Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna deltar i rapporteringen, och …

Besvarad av
Mod Administratörsson
21 november, 2012

FRÅGA: Mer än hälften av de som inte anmält sig till donationsregistret skulle ändå kunna tänka sig att donera organ när de dör. Det visar en undersökning från ett försäkringsbolag. Men det finns fler sätt än registret att se till att organ och vävnad kan transplanteras. 20-årige David Braxell ser ut som vilken ung man som helst. Men för några år sedan var det annorlunda: –Jag föddes med cystisk fibros och var redan från början väldigt sjuk. Under ett antal år mådde jag sedan bättre, men för fyra år sedan försämrades jag kraftigt och chansen att bli bättre var obefintlig. Jag …

Besvarad av
Mod Administratörsson
18 november, 2012

FRÅGA: Söndagen den 18:e november sände PostkodLotteriet ett inslag om MOD på TV 4. Genom att lyfta fram MOD under deras program  ”Heta Stolen, vill de lyfta frågan om organdonation för deras tittare. Se inslaget om MOD i TV4   Utdrag från PostkodLotteriets hemsida: MOD- Mer organdonation är en ideell organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Idag är väntelistan lång för dem som väntar på nya organ. Samtidigt är det få som vet hur man gör för att donera sina organ. MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten och tydligheten hos sjukvården, för att på så sätt minska …

Besvarad av
Mod Administratörsson
18 november, 2012

FRÅGA:

Besvarad av
Mod Administratörsson
2 november, 2012

FRÅGA: ”Känner ingen i regeringen” Klyftorna ökar i det kinesiska samhället. Det har 16-åriga Zhang Min fått erfara. Hon lider av en allvarlig njursjukdom, men familjen har inte råd med en njurtransplantion. SVT:s Lars Moberg träffar familjen i Kina. De senaste decenniernas ekonomiska utveckling har lyft stora grupper av befolkningen ur fattigdom. Men samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga i det kinesiska samhället. För de mindre bemedlade kan inte minst sjukvårdskostnader innebära att en familjs ekonomi slås i spillror. Zhang Min är 16 år och lider av en allvarlig njursjukdom. Hon behöver en njurtransplantation, men det har hennes familj inte …

Besvarad av
Mod Administratörsson
25 oktober, 2012

FRÅGA: Kampanj för att förbättra Flera organdonatorer missas eftersom landets intensivvårdsavdelningar inte alltid ställer frågan till anhöriga om den avlidna vill donera sitt organ. Anders Barkhult blev ensam med fem barn när hans fru avled plötsligt. För familjen var det självklart att säga ja till organdonation. För att en avliden person ska kunna ge bort sina organ krävs att man dött av total hjärninfarkt och organen hålls vid liv i respirator på intensiven. Då kan det se ut som om personen lever eftersom den fortfarande andas och hjärtat slår, men hjärnan är totalt död. Fembarnspappan Anders Barkhults fru var 43 år när …

Besvarad av
Mod Administratörsson
13 oktober, 2012