Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: Dr Joseph Murray, who won the Nobel prize for his pioneering work in human organ transplants, has died aged 93. It was in December 1954 that Dr Murray successfully transplanted a kidney between identical twins for the first time. His work paved the way for tens of thousands of other successful human organ transplants. Dr Murray died at the same Boston Hospital where he had performed the ground-breaking surgery. He had learned his craft during World War II, treating badly burned soldiers. By performing skin grafts on troops, he realised the biggest obstacle in the procedure was the immune system’s rejection of foreign tissue.

Besvarad av
Mod Administratörsson
27 november, 2012

FRÅGA: Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2011. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen. Hela rapporten Möjliga organdonatorer Sverige 2011 (PDF) Sammanfattning Sammanställningen och analysen för år 2011 visar att 219 av 3 335 avlidna personer inom intensivvården bedömdes vara möjliga som donatorer, och att 511 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 143 avlidna personer donerade sina organ. Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor deltar i rapporteringen, och det är nu fjärde året i rad som en sammanställning av …

Besvarad av
Mod Administratörsson
24 november, 2012

FRÅGA: Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2010. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen. Hela rapporten Möjliga organdonatorer Sverige 2010 – sammanställning (PDF) Möjliga organdonatorer Sverige 2010 tabell landsting-regioner (PDF) Sammanfattning Sammanställningen för år 2010 visar att 166 av 3 233 avlidna personer var möjliga som donatorer, och att 391 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 118 avlidna personer donerade sina organ för transplantationsändamål. Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna deltar i rapporteringen, och det är nu tredje …

Besvarad av
Mod Administratörsson
21 november, 2012

FRÅGA: Mer än hälften av de som inte anmält sig till donationsregistret skulle ändå kunna tänka sig att donera organ när de dör. Det visar en undersökning från ett försäkringsbolag. Men det finns fler sätt än registret att se till att organ och vävnad kan transplanteras. 20-årige David Braxell ser ut som vilken ung man som helst. Men för några år sedan var det annorlunda: –Jag föddes med cystisk fibros och var redan från början väldigt sjuk. Under ett antal år mådde jag sedan bättre, men för fyra år sedan försämrades jag kraftigt och chansen att bli bättre var obefintlig. Jag …

Besvarad av
Mod Administratörsson
18 november, 2012

FRÅGA: Söndagen den 18:e november sände PostkodLotteriet ett inslag om MOD på TV 4. Genom att lyfta fram MOD under deras program  ”Heta Stolen, vill de lyfta frågan om organdonation för deras tittare. Se inslaget om MOD i TV4   Utdrag från PostkodLotteriets hemsida: MOD- Mer organdonation är en ideell organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Idag är väntelistan lång för dem som väntar på nya organ. Samtidigt är det få som vet hur man gör för att donera sina organ. MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten och tydligheten hos sjukvården, för att på så sätt minska köerna …

Besvarad av
Mod Administratörsson
18 november, 2012

FRÅGA:

Besvarad av
Mod Administratörsson
2 november, 2012