Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: Tydlig Facebookeffekt En ny funktion på Facebook ledde till en lavinartad ökning av antalet organdonatorer i USA. Även i Sverige mångdubblades intresset. Många länder lider av kraftig brist på organ för transplantationer. I april i år väntade nästan 800 svenskar på ett eller flera organ. I USA handlar det om över hundra tusen människor. För ett drygt år sedan valde Facebook att införa en ny funktion som gör det möjligt för användarna att visa om de är organdonatorer. I flera länder kopplades det också till länkar med information om myndigheternas donationsregister. Forskare vid Johns Hopkins universitetet i USA kan nu …

Besvarad av
Mod Administratörsson
19 juni, 2013

FRÅGA: Detta är ett utdrag ifrån Jenny Strömstedt Blog: Tidigare i år träffade jag Emma i Nyhetsmorgon. Då var hon dödssjuk efter ett hjärtstillestånd och väntade på ett hjärta. Hennes bakgrundshistoria kan ni läsa på MODs, Mer organdonations hemsida. Idag damp det ner ett mail i inboxen som fick mig att börja grina av glädje över att livet inte bara bär med sig obehagliga överraskningar, utan också kan vända mot framtiden. Mot en lång framtid med familj och barn, en karriär och en joggingtur när andan faller på. Så här skrev Emma: Efter tre månader och två dagar på väntelistan kom …

Besvarad av
Mod Administratörsson
19 juni, 2013

FRÅGA: Region Skåne har höjt ersättningen till äggdonatorer från 3000 kronor till 11000 kronor. Väntelistan med kvinnor som på grund av barnlöshet behöver få ett donerat ägg inplanterat har därmed försvunnit helt inom regionen. Nära hälften av alla njurtransplantationer som utförs i Sverige sker med en levande donator, oftast en nära släkting. Även goda vänner och i vissa sällsynta fall kan donatorn vara en obesläktad anonym givare. Donatorn ersätts för förlorad inkomst samt kostnader relaterade till donationen som kan verifieras med kvitton. All övrig ersättning liknande den som Region Skåne tillämpar vid äggdonation är förbjudet enligt svensk lag. Dessutom finns det ett …

Besvarad av
Mod Administratörsson
9 juni, 2013