Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: En person i veckan avlider i väntan på nya organ, enligt organisationen MOD. Trots positiv inställning till donation är det få som donerar. – När sorgen inträffar kan det vara svårt för vissa att ta ställning, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig verksamhetschef Region Gävleborg. Den här veckan, 8-14 oktober, är det donationsveckan. Det är en årlig nationell kampanj som Socialstyrelsen har står bakom, och syftet är att få fler att ta ställning till organdonation. Inom Region Gävleborg görs inga transplantationer. De situationer som verksamhetschefen Johnny Hillgren och kollegorna ställs inför handlar om att vårda patienterna på bästa …

Besvarad av
Micaela Hamrin
13 oktober, 2018

FRÅGA: Här går vi igenom vad du behöver göra för att donera och på så sätt rädda liv – eller se till att dina organ inte används efter din död. Den vanligaste formen av donation är den som görs efter att givaren har avlidit. En människa kan på så sätt rädda livet på upp till åtta andra, som kan leva vidare med transplanterade organ. För att sjukvården ska ha möjlighet att använda dina organ efter din död (eller om du inte vill att de ska få det) bör du tydligt klargöra att det är din vilja. Vi tog …

Besvarad av
Micaela Hamrin
13 oktober, 2018

FRÅGA: Över 800 personer väntar varje år på en organtransplantation. Hela deras liv hänger på att någon väljer att donera. Enligt intresseorganisationen Mer organdonation dör nästan en person i veckan i väntan på ett nytt organ. – Där har vi en utmaning, säger grundaren Peter Carstedt. Intresseorganisationen Mer organdonation arbetar med att sprida kunskap kring organdonation och att få fler att ta ställning för donation. I Sverige görs nästan lika många transplantationer som det står folk på väntelista varje år. Men väntetiderna för vissa organ är långa – och fler donatorer behövs. För att få en …

Besvarad av
Micaela Hamrin
13 oktober, 2018

FRÅGA:   Nu under mitten av donationsveckan tycker vi att det passar att berätta lite vad vi gör för frågan om organdonation i Sverige. Vi frågar alltid oss själva ”Vad är bäst för frågan?”. Detta verkar som en slags ledstjärna och vi agerar alltid utifrån det. När vi ställt oss den frågan har vi kommit fram till att det bästa för frågan är om MOD jobbar tillsammans med sjukvården och tillsammans med politikerna, istället för att bara gnälla. Vi frågar ”Vad behöver ni?” och sedan agerar därifrån. Det är självklart för alla att vi behöver lyfta frågan …

Besvarad av
Micaela Hamrin
12 oktober, 2018

FRÅGA:   Över 800 personer står i kö och väntar på ett eller flera organ i Sverige. Förra året avled 40 personer som väntade på transplantation. – Det är fortfarande stor brist på organ, säger Monika Långström, donationsansvarig sjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus. Det är fortfarande många som inte tagit ställning till om de vill donera organ när de dör. Bara 1,7 miljoner av Sveriges befolkning har anmält sig till donationsregistret. – Det är viktigt är att man gör det så att man inte belastar närstående när man är död. Det är en svår fråga att få när ens nära …

Besvarad av
Micaela Hamrin
11 oktober, 2018

FRÅGA: Allt fler är positiva till tanken att donera sina organ efter sin död. Ändå finns för få donatorer. Nu pågår donationsveckan, för att få fler att anmäla sig till donationsregistret. – Det vi vet är att vi är positivt inställda till 85 procent, men det är bara 15 procent som anmält sin vilja i donationsregistret, säger Adriana Mesaros, donationssjuksköterska på Mälarsjukhuset. Förra året avled 40 personer i Sverige i väntan på nya organ. Och det är framför allt njurar som människor står i kö för att få. Krävs rätt förutsättningar Men viljan att donera räcker inte. Det krävs också att …

Besvarad av
Micaela Hamrin
11 oktober, 2018

FRÅGA: I Sverige väntar drygt 800 personer just nu på ett organ. Donations-ansvariga läkaren på Gotland, Cecilia Stokkeland, säger att de flesta inte anmält sin inställning till donation. Både i riket och på Gotland är det en ny njure som de flesta väntar på. Som donationsansvarig läkare är Cecilia Stokkeland den som ansvarar för att det finns rutiner på Gotland för att genomföra organdonation när man har en avliden patient som kan bli donator. – Jag tror inte att jag hittills har hittat någon av de avlidna jag haft hand om, i donationsregistret. De flesta har inte anmält sin inställning dit.

Besvarad av
Micaela Hamrin
10 oktober, 2018

FRÅGA: Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd. I samband med den Europeiska donationsveckan 8-14 oktober uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning. Viktigt att registrera sig I gallerian vid Universitetssjukhuset Örebro kommer personal från bland annat Hornhinnebanken, IVA, Thorax-IVA och …

Besvarad av
Micaela Hamrin
9 oktober, 2018

FRÅGA: En av dem som väntar på ett nytt organ är Tim Öberg från Klässbol. Han har alltid telefonen med sig och väskan packad. Förra året ökade antalet organdonationer i Sverige. Trots det är väntan på ett nytt organ lång och i början av 2018 fanns ett behov av 817 organ. Tim Öberg från Klässbol drabbades förra sommaren av akut njursvikt. Sjukdomen kom efter en av period när han gått omkring och känt sig lite yr i huvudet och själv trott att han drabbats av influensa. Sedan dess har Tim väntat på en ny njure, en väntan som inte varit helt okomplicerad. – …

Besvarad av
Micaela Hamrin
9 oktober, 2018

FRÅGA: Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Myndigheten tillvaratar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. – Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Omkring 1 500 patienter i Sverige behöver årligen transplantation av donerad vävnad. Rättsmedicinalverket kan endast ta tillvara donerad vävnad om den avlidne och anhöriga gett sitt medgivande, men vävnaderna kan ge väntande patienter mycket hjälp. – Vid kraftig synnedsättning på grund av sjukdom kan donerade hornhinnor ge …

Besvarad av
Micaela Hamrin
9 oktober, 2018