Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Sponsorer

MOD arbetar ständigt för mer organdonation i Sverige – vår vision är att alla som är i behov av en transplantation ska få det i tid, ingen ska behöva dö på en väntelista. MOD har inget statligt bidrag utan all finansiering måste vi ordna själva. MOD är beroende av ekonomiskt stöd från privatpersoner, föreningar, stiftelser och filantroper för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Det är tack vare våra sponsorer som gör att vi kan arbeta för mer organdonation i Sverige. Läs mer om våra sponsorer nedan.

 

PostkodLotteriet

postkodlotteriet

PostkodLotteriet vill bidra till en bättre värld. Det görs genom att årligen dela ut hela överskottet från lottförsäljningen till ideella organisationer. 2014 delade PostkodLotteriet ut 1,1 miljarder kronor till sina förmånstagare. Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet delat ut över 4,9 miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är PostkodLotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål.

PostkodLotteriet stödjer MOD sedan 2012 och är den enskilt största bidragsgivaren till vårt arbete för mer organdonation i Sverige. Utan deras stöd skulle MOD- Mer organdonation aldrig klarat av att etablera sig som den största aktören inom organdonation i Sverige och få de resultat som vi åstadkommit under våra första år. MOD är oerhört tacksamma för att PostkodLotteriet valt att engagerat sig för att hjälpa alla som står på en väntelista för organdonation idag och i framtiden.

”Det känns oerhört angeläget att bidra till att öka kännedomen om organdonation, så att så många som möjligt får den hjälp de behöver i en livsavgörande situation.”– Josefin Carlring, General manager PostkodStiftelsen

Filmen som PostkodLotteriet tagit fram och som visades på PostkodMiljonären här:

Rickard Sjöberg är personligen en av MOD:s ambassadörer och stöttar vårt arbete för mer organdonation.

Köp en lott till PostkodLotteriet och stöd därigenom MOD’s arbete för mer organdonation i Sverige:

Vill du bli en vinnare?

 

 

 

Stiftelsen för Njursjuka

Stiftelsen för Njursjuka ger ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka och stödjer vetenskaplig forskning med syfte att främja åtgärder för att öka antalet donatorer i Sverige. Stiftelsen har stöttat MOD sedan 2012 och är en av våra största bidragsgivare. De är en nära samarbetspartner till MOD stödjer bl a MOD’s projekt att erbjuda gratis utbildningar till skolungdomar runtom i Sverige.

Stiftelsen för Njursjuka bildades 2008 av några vänner till Paul Frankenius i samband med att han fyllde 50 år. Pauls personliga engagemang och kunskap om frågan har varit en inspiration för MOD och hela styrelsen har varit ett stort stöd i vårt arbete.

MOD arbetar för frågor som knyter an till stiftelsen och dess ändamål. Den ungdomliga energi och entusiasm som MOD visar i arbetet för att öka donationsviljan är inspirerande också för stiftelsen i dess arbete för att uppfylla sina ändamål.

 

Paul Frankenius har fått en njure av kollegan och vännen Leif Almberg och de är idag en del av styrelsen för Stiftelsen för Njursjuka.

 

Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka

Stiftelsen ger bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under sådana knappa ekonomiska förhållanden att det ekonomiska avbräck som sjukdomen förorsakar gör att de inte har möjlighet att eller med stora svårigheter kan försörja sig.

Ansökan om ekonomiskt stöd till behövande personer

 

Patientnära forskning

Stiftelsen för Njursjuka delar även ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Ansökan om ekonomiskt stöd till patientnära forskning

 

Astellas

astellas-logo-no-slogan

Astellas har stöttat MOD sedan 2013 och hjälpt oss att ta fram olika informationsmaterial om organdonation. MOD har tack vare detta stöd kunnat ta fram och dela ut 20 000 broschyrer, 10 000 flyers och satt upp affischer om organdonation runtom i Sverige. Astellas har därigenom hjälpt MOD i vår strävan att utbilda den svenska befolkningen om organdonation och hur det räddar liv.

 

Screen Shot 2014-08-12 at 1.58.36 PM

Astellas Europe är en stor aktör inom transplantationsområdet. Företagets produkter erkänns över hela världen för sin effekt att förhindra organavstötning efter en njur-, lever- eller hjärttransplantation. Med fortlöpande investeringar i nästan 100 europeiska kliniska studier strävar Astellas kontinuerligt efter att förbättra transplantationsvården genom att utveckla både nya behandlingar och innovativa terapier som är riktade mot särskilda reaktionsvägar.

Genom att stödja patientgrupper och -organisationer som arbetar för bättre patientvård vill Astellas Europe stärka patienternas möjligheter att åstadkomma positiva förändringar inom sjukvården. I allt vårt stöd och våra finansiella bidrag arbetar Astellas Europe hårt för att upprätthålla högsta möjliga öppenhet och integritet.

 

 

 

Ideella organisationer

MOD har fått stöd ifrån en rad olika ideella föreningar och organisationer under uppstarten. Dessa stipendier, bidrag och gåvor har betytt väldigt mycket för det arbete som MOD försöker åstadkomma för mer organdonationer i Sverige och för alla de som står på en väntelista i Sverige.

 

Rotary

 

Rotary

Rotary’s grundidé är att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skall delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. MOD har fått stöd ifrån olika Rotary föreningar runtom i landet.

W6 logga 2

 

Ordensällskapet W6

Ordenssällskapet tillkom under en tid av stora samhällsförändringar, inom näringslivet hade skråväsendet upphävts. I början återfanns de flesta medlemmar bland köpmän och hantverkare – i dag finns ett brett spektrum av yrkeskategorier representerade.

Lions

Lions

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,35 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. MOD har fått stöd ifrån fyra olika Lions klubbar i norrland. Initiativet togs av Paul Olsson som bjöd in MOD till deras regionala träffa under 2014.

Stadsbudskåren

 

Stadsbudkåren Göteborg

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. MOD har fått ett stipendium under 2013 för vårt arbete och medverkade vid deras årliga medlemsträff.

 

MOD är i ständigt behov av stöd och bidrag för det arbete som vi gör för mer organdonation i Sverige. Känner du till någon förening eller något företag som skulle kunna vara intresserade av att ge MOD ett bidrag så får du väldigt gärna sätta oss i kontakt med varandra.

 

Kategorier

MOD (5)  Event (5)  100 sätt att hjälpa (14)  #blidonator (15)  Utbildning (3)  MOD i media (49)  TV4 Nyhetsmorgon (21)  Prins Daniel (7)  #vadväntardupå (11)  Svenska Hjältar (6)  Sommar i P1 (7)  DN artikelserie (10)  Kampanjer (36)  Filmer vi gillar (10)  Donationsveckan (6)  Konferens (1)  Statlig utredning (1)  Religion (1)  #jagharsagtJA (22)  Situationen i Sverige (6)  Film Min Historia (4)  Volontärer (4)  Sponsorer (5)  Blodomloppet (4)  Kvällsposten artikelserie (2)  Personliga insamlingar (4)  Nyhetsbrev (2)  

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec