Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Volontärpolicy

Här kan du ta del av MODs volontärpolicy.

Är det något du undrar över kan du kontakta MODs volontärsamordnare Emma på emma@merorgandonation.se

MOD Volontärpolicy (PDF)

 

Manifest

Manifest

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ. MOD ska vara ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation och driva donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.

Nedanstående programpunkter beskriver kortfattat vad MOD vill uppnå och vad vi alla jobbar för:

 • MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring donation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation.
 • MOD vill bygga en rörelse för mer organdonation i Sverige och samarbeta med övriga aktörer som arbetar med vävnads- och organdonation.
 • MOD vill att sjukvården skall ha effektiva och likvärdiga rutiner och processer för hur man arbetar med donation & transplantation i Sverige.
 • MOD vill utveckla levande donation i Sverige och effektivisera och förkorta donationsutredningen.
 • MOD vill att regeringen engagerar sig aktivt och driver förändringar i regelverket för att förbättra donation i Sverige.
 • MOD vill att donation och transplantation är en synlig och kontinuerligt närvarande fråga i samhället och upptas i många olika kanaler.
 

Värderingar

MOD vill förknippas med att vara personliga, emotionella, moderna samt lyfta fram det positiva med organdonation. MOD är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation.

 

Hundratals i organkö

image3

Kön för att ta emot organ kan ta flera år och sjukhus har ofta inte möjlighet att träna in rutiner. Men alla överlever inte en så lång väntetid.

Under förra året dog en person var elfte dag i väntan på ett organ. Det berättar Socialstyrelsen i en utredning som kom ut i början av månaden. De senaste åren transplanterades rekordmånga organ, men många hundra står fortfarande och väntar på ett. Som hjärtpatient kan väntan i kön innebära flera år med en hjärtpump.

”Både i Sverige och internationellt råder det brist på organ för transplantation. Antalet personer som väntar på en organtransplantation ökar” skriver Socialstyrelsen i sin rapport. Varje donator kan möjligtvis ge organ till åtta personer, men kön blir inte mindre då färre än två per tusen avlidna faktiskt donerar organ.

– Det upplevs som att någon har tryckt på paus. Hela tiden tänker man: ”Tänk om de ringer nu!”. Själv var jag väldigt rädd att samtalet aldrig skulle komma. Det är den här ovissheten som tär, berättar Emma Dalman som är volontärsamordnare i organisationen Mer organdonation (MOD).

MOD är en ideell organisation som till stor del består av transplantationspatienter. Emma Dalman, som själv har mottagit ett hjärta, menar att många tror saker om organdonation som inte stämmer.

– Det finns väldigt många myter och felaktiga uppfattningar. Folk tror ofta att man måste vara med i donationsregistret för att få donera. Vissa tror att de är för gamla men det finns inga åldersgränser för att vara donator. Organen kan leva mycket längre än vad vi kan. Sen tror folk också att de inte kan donera för att de tar mediciner eller har en särskild sjukdom. Man ska aldrig själv avgöra om man kan donera. Man ska bara avgöra om man vill.

I en undersökning från TNS-Sifo var nästan nio av tio svenskar villiga att donera, men ändå är den avlidnes vilja okänd i över hälften av fallen. Då måste närstående tolka åt personen eller låta lagen om förmodat samtycke vara vägledande.

– Det är en väldigt bisarr situation. Det är känsligt då det händer så fort, det här är människor som på morgonen är friska och går till jobbet men som under dagen kanske råkar ut för en olycka. Samma kväll kan det konstateras att personen har avlidit och då frågar någon ”Vet ni hur personen ställer sig till organdonation?”. I de fall det inte är känt blir det svårt. I en så utsatt situation och i den chocken så säger man kanske nej till döden snarare än till en organdonation, säger Emma Dalman.

I dag går sjukvården igenom många steg i transplantationsprocessen. Socialstyrelsen sammanfattar dem som tio stycken och knappt två av tusen avlidna stämmer överrens med alla kriterier.

– De flesta andra situationer på ett sjukhus övar man på, om inte dagligen, varje vecka. Det här området är väldigt sällsynt i jämförelse. Det kanske händer tre till fyra gånger per år på ett sjukhus. Där skapar vi också en mycket större utmaning för sjukvården att hitta de rutiner som fungerar, berättar Øystein Jynge som är transplantationskoordinator på Karolinska universitetssjukhuset.

Trots det så finns det mycket positivt med dagens statistik, menar han. Varför behovet av organ växer är för att vi lär oss att hjälpa fler och fler.

– När tillgången blir bättre så kan man börja acceptera människor som är äldre eller sjukare. Allt eftersom transplantationsverksamheten har utvecklats så har man lärt sig mer, att det finns fler patienter man kan hjälpa. Om vi hade haft samma kriterier för att transplantera patienter som vi hade för 20 år sen så hade vi inte haft en väntelista alls. Då hade vi bara haft väldigt många donatorer vars organ vi inte kunnat använda.

LÄS IMORGON: Den statliga utredningen som vill ändra lagen.

Fakta

Organdonation i Sverige

2015 transplanterades 764 organ.

Vid årsskiftet var det 825 personer som väntade på en transplantation.

I 46 procent av fallen är viljan känd.

Medelåldern av en donator är 56 år.

 

Publicerad i Smålandsposten.
Text: Alexander Lind, Smålandsposten.
Foto: Tomas Oneborg, SvD/TT

 

#Vad väntar du på? Michael

Michael färdig bild

 

#Vad väntar du på? Pernilla

Pernilla färdig bild

 

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015. I pdf’en nedan kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanfattningen.

Hela rapporten

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2015 (PDF)

Sammanfattning

Under 2015 rapporterades det hittills högsta antalet avlidna organdonatorer inom intensivvården i Sverige. Totalt 167 blev faktiska donatorer genom att ett eller flera organ togs tillvara och transplanterades. För att kunna bli aktuell som organdonator måste patienten avlida i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning, under pågående respiratorbehandling.

Donatorernas ålder var mellan 1–89 år, med en medelålder på 56 år.

Nationellt hade Sverige en positiv utveckling under 2015 med 17 donato- rer per miljon invånare, vilket är samma siffra som 2014. På den regionala nivån finns fortfarande stora skillnader i donationsfrekvens.

Behovet av organ för transplantation är fortsatt stort. Under 2015 trans- planterades totalt 764 organ. Av dessa organ kom 631 från avlidna organ- donatorer och 133 från levande organdonatorer.

På väntelistan den 1 januari 2016 fanns ett behov av 825 organ. Av dessa väntade majoriteten, 646 personer, på en njure. Under 2015 avled 34 patien- ter i väntan på transplantation.

Till skillnad från organdonation är vävnadsdonation möjlig vid de flesta dödsfall. Av de drygt 1000 vävnadstransplantationer som utförs i Sverige varje år är transplantation av hornhinnor och hjärtklaffar de mest förekom- mande. Antalet transplanterade vävnader har ökat stadigt under de senaste fem åren.

Organ- och vävnadsdonation är en angelägen del av hälso- och sjukvården. Ytterst är det vårdgivarnas ansvar att säkerställa en väl fungerande donationsverksamhet.

 

 

 

Personlig insamling – Till minne av Mats Hjortberg – Medicinska Föreningen Uppsala

Personlig insamling Mats Hjortberg

 

#Jag har sagt JA – Camilla

Jag-har-sagt-JA---Camilla

 

Personlig insamling – I mors namn till Mors dag – Emma

I mors namn till mors dag - personlig insamling

 

Kategorier

MOD (6)  Event (5)  100 sätt att hjälpa (14)  #blidonator (14)  Utbildning (3)  MOD i media (45)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Prins Daniel (6)  #vadväntardupå (11)  Svenska Hjältar (6)  Sommar i P1 (13)  DN artikelserie (10)  Kampanjer (36)  Filmer vi gillar (10)  Donationsveckan (6)  Konferens (1)  Statlig utredning (1)  Religion (1)  #jagharsagtJA (22)  Situationen i Sverige (6)  Film Min Historia (4)  Volontärer (4)  Blodomloppet (4)  Kvällsposten artikelserie (2)  Personliga insamlingar (4)  Nyhetsbrev (3)  Gomorron Sverige (1)  

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec