Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Personlig insamling – Till minne av Mats Hjortberg – Medicinska Föreningen Uppsala

Personlig insamling Mats Hjortberg

 

PostkodLotteriet

postkodlotteriet

PostkodLotteriet vill bidra till en bättre värld. Det görs genom att årligen dela ut hela överskottet från lottförsäljningen till ideella organisationer. 2014 delade PostkodLotteriet ut 1,1 miljarder kronor till sina förmånstagare. Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet delat ut över 4,9 miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är PostkodLotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål.

PostkodLotteriet stödjer MOD sedan 2012 och är den enskilt största bidragsgivaren till vårt arbete för mer organdonation i Sverige. Utan deras stöd skulle MOD- Mer organdonation aldrig klarat av att etablera sig som den största aktören inom organdonation i Sverige och få de resultat som vi åstadkommit under våra första år. MOD är oerhört tacksamma för att PostkodLotteriet valt att engagerat sig för att hjälpa alla som står på en väntelista för organdonation idag och i framtiden.

”Det känns oerhört angeläget att bidra till att öka kännedomen om organdonation, så att så många som möjligt får den hjälp de behöver i en livsavgörande situation.”– Josefin Carlring, General manager PostkodStiftelsen

Filmen som PostkodLotteriet tagit fram och som visades på PostkodMiljonären här:

Rickard Sjöberg är personligen en av MOD:s ambassadörer och stöttar vårt arbete för mer organdonation.

Köp en lott till PostkodLotteriet och stöd därigenom MOD’s arbete för mer organdonation i Sverige:

Vill du bli en vinnare?

 

 

 

#Jag har sagt JA – Camilla

Jag-har-sagt-JA---Camilla

 

Personlig insamling – I mors namn till Mors dag – Emma

I mors namn till mors dag - personlig insamling

 

Stiftelsen för Njursjuka

Stiftelsen för Njursjuka ger ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka och stödjer vetenskaplig forskning med syfte att främja åtgärder för att öka antalet donatorer i Sverige. Stiftelsen har stöttat MOD sedan 2012 och är en av våra största bidragsgivare. De är en nära samarbetspartner till MOD stödjer bl a MOD’s projekt att erbjuda gratis utbildningar till skolungdomar runtom i Sverige.

Stiftelsen för Njursjuka bildades 2008 av några vänner till Paul Frankenius i samband med att han fyllde 50 år. Pauls personliga engagemang och kunskap om frågan har varit en inspiration för MOD och hela styrelsen har varit ett stort stöd i vårt arbete.

MOD arbetar för frågor som knyter an till stiftelsen och dess ändamål. Den ungdomliga energi och entusiasm som MOD visar i arbetet för att öka donationsviljan är inspirerande också för stiftelsen i dess arbete för att uppfylla sina ändamål.

 

Paul Frankenius har fått en njure av kollegan och vännen Leif Almberg och de är idag en del av styrelsen för Stiftelsen för Njursjuka.

 

Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka

Stiftelsen ger bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under sådana knappa ekonomiska förhållanden att det ekonomiska avbräck som sjukdomen förorsakar gör att de inte har möjlighet att eller med stora svårigheter kan försörja sig.

Ansökan om ekonomiskt stöd till behövande personer

 

Patientnära forskning

Stiftelsen för Njursjuka delar även ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Ansökan om ekonomiskt stöd till patientnära forskning

 

#Jag har sagt JA – Anna

Jag-har-sagt-JA---Anna

 

Prins Daniel vid kongress om transplantation

Onsdagen den 11 maj närvarade Prins Daniel vid 28th Congress of the Scandinavian Transplantation Society som hölls i Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.


Docent Lars Bäckman, Akademiska sjukhuset, Prins Daniel och docent Lars Wennberg, Karolinska sjukhuset. Foto: KI.

Prinsen närvarade vid öppningssymposiet Expanding the donor pool där läkare och professorer talade kring olika typer av organdonation.

Kongressen arrangeras vartannat år och är ett internationellt möte kring organtransplantation som vänder sig till läkare, omvårdspersonal, forskare, administratörer, politiker med flera.

Årets kongress arrangeras gemensamt av transplantationsklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala Universitetssjukhus.

Läs mer om kongressen.

Publicerad av Kungahuset.

 

#Jag har sagt JA – Mia

Jag-har-sagt-JA---Mia

 

#Jag har sagt JA – Ann-Kristin

Jag-har-sagt-JA---Ann-Kristin

 

Krönika Lars Klint: Jag står till tjänst efter min död

lars-klint

Någon nytta hoppas jag ha gjort i livet. Hur som helst räknar jag med att kunna stå till tjänst efter min död.

Det är rätt stort egentligen. Att skänka liv och framtid åt sina medmänniskor. Åtta stycken om jag dör på rätt sätt, har organ och vävnader i någorlunda hyggligt skick. Och om inte en stelbent sjukvårdsbyråkrati sätter käppar i hjulet.

Det är fan i mig så mycket mer meningsfullt och värdigt än att låta alltihop brinna upp och sedan strös för vinden.

Det tycks som om mellan 80 och 85 procent av svenska folket delar den uppfattningen, enligt statistiska undersökningar. Vi är Europas särklassigt mest donationspositiva land.

EU-genomsnittet är 55 procent.

Ändå ligger vi i bottenskiktet när det gäller andelen transplantationer. Det är mycket snack, men lite verkstad. Stora i orden och så vidare. Kanske något typiskt svenskt, som känns igen också inom andra områden.

För när det kommer till kritan är det bara 40 procent som tagit ställning till att donera. Och utan dokumentation, övertygande uppgifter eller intyganden från anhöriga kan läkarna förstås inte ge sig på och ta delar från kroppen. Någon dör varje vecka på grund av bristen på organ.

 

Jag hoppas verkligen att Kvällspostens utmärkta artikelserie ”En andra chans” har väckt eftertanke och manat till handling. Det är gjort på ett kick att registrera sig, berätta om sin önskan för familjemedlemmar. Man kan själv välja vilka organ man vill ge bort. Allt är lika enkelt att ändra om man ångrar sig.

Då är det värre om man är villig att skänka njurar, lever, bukspottkörtel, lungor, hjärta och allt som kan föras vidare, men försummat att göra klart det för omgivningen. I stället för att rädda människor, och för evigt hågkommas med tacksamhet, kärlek och glädjetårar låter man de dyrbara, livgivande kroppsdelarna brinna upp eller sänkas ned i ett svart hål och förmultna.

Så vill vi ju inte ha det. Och så behöver det inte vara.

Jag har respekt för människor som av etiska, religiösa eller bara rent känslomässiga skäl inte vill donera sina organ. Det är självklart var och ens eget ställningstagande, och något som noga bör tänkas igenom på ett andligt och djupare plan.

Men det är smärtsamt att veta att 825 personer i Sverige står i akut kö efter ett friskt organ. Att de dygnet runt har telefonen klistrad intill sig i väntan på ett förlösande samtal som kallar dem till operation. För många kommer aldrig samtalet. De dör. Somliga helt i onödan. Organen fanns. Givare fanns, men de blev aldrig synliga.

Kvällspostens reportrar Jenny Strindlöv och Karin Selåker Hangasmaa har svarat för huvuddelen av artikelserien ”En andra chans”. Det är ett gediget, angeläget och starkt berörande material, som väckt stor uppmärksamhet och uppskattning.

 

Artiklarna har visat på behoven, bristerna, men framför allt på möjligheterna till konkreta förbättringar. Till rikare och längre liv för allt fler.

För en ateistiskt lagd donator känns det upplyftande att konstatera att livet inte behöver ta slut bara för att jag dör.

 

Publicerad i Kvällsposten.
Text: Lars Klint, Kvällsposten.

 

Kategorier

MOD (5)  Event (5)  100 sätt att hjälpa (14)  #blidonator (15)  Utbildning (3)  MOD i media (49)  TV4 Nyhetsmorgon (21)  Prins Daniel (7)  #vadväntardupå (11)  Svenska Hjältar (6)  Sommar i P1 (7)  DN artikelserie (10)  Kampanjer (36)  Filmer vi gillar (10)  Donationsveckan (6)  Konferens (1)  Statlig utredning (1)  Religion (1)  #jagharsagtJA (22)  Situationen i Sverige (6)  Film Min Historia (4)  Volontärer (4)  Sponsorer (5)  Blodomloppet (4)  Kvällsposten artikelserie (2)  Personliga insamlingar (4)  Nyhetsbrev (2)  

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec