BLOG

En bild säger mer än tusen ord?

Utbildning

blog2 Som det gamla ordspråket säger; ”En bild säger mer än tusen ord” och det är just det vi har utforskat i vår kandidatuppsats. För att nå fram med ett budskap på ett slagkraftigt sätt finns det många vägar att ta. Ett sätt är att använda sig av kampanjer där man kan nå ut med sitt budskap med hjälp av bilder.

Susanna Petersson och Marie Fahlman heter vi och vi studerar vid Högskolan i Jönköping. Vi har skrivit vår kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, där vi har studerat kampanjbilder från andra länders organdonationskampanjer från ett mottagarperspektiv. Den stora frågan i uppsatsen är ”Hur uppfattas de utvalda bilderna av en svensk målgrupp?”. Genom bildanalyser och fokusgruppsintervjuer har vi att grävt djupare i den frågan för att söka vetenskapliga svar.

Resultatet visade att det är viktigt att bilden och texten som visas i kampanjen samspelar för att skapa en förståelse hos mottagaren, att kampanjen känns relevant både i utformningen men även i bildens och textens relation till varandra. Det framgick även att den sociala kontexten har en stor inverkan på hur kampanjbildens budskap mottags av den svenska målgruppen som deltog i intervjuerna.

Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra med kunskap om hur visuella bilder kan användas för att nå fram till människors hjärtan och få dem att agera i frågan om organdonation.

Uppsatsen heter ”När budskapet går in i hjärtat” och den kommer att finnas tillgänglig att söka efter på Digitala Vetenskapliga Arkivet, Diva-portal.

Kommentera

Kategorier

MOD (9)  Event (5)  100 sätt att hjälpa (14)  #blidonator (14)  Utbildning (3)  MOD i media (49)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Prins Daniel (6)  #vadväntardupå (18)  Svenska Hjältar (6)  Sommar i P1 (13)  DN artikelserie (10)  Kampanjer (36)  Filmer vi gillar (10)  Donationsveckan (6)  Konferens (1)  Statlig utredning (1)  Religion (1)  #jagharsagtJA (22)  Situationen i Sverige (7)  Film Min Historia (4)  Volontärer (4)  Blodomloppet (4)  Kvällsposten artikelserie (2)  Personliga insamlingar (4)  Nyhetsbrev (3)  Gomorron Sverige (1)  Forskning (9)  

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Okt
 • Nov
 • Dec