10 minuter: Kontakta en politiker

kontaktaenpolitiker

Det är förvånansvärt få privatpersoner som kontaktar riksdagsmän eller lokala politiker direkt. Om fler bad våra folkvalda att uppmärksamma bristen på organ och situationen i Sverige skulle vi få en ökad medvetenhet på politisk nivå.

Det pågår för tillfället en statlig utredning om organdonation i Sverige idag och resultatet av denna kommer redovisas under hösten 2015. När utredningen kommer med sin rekommendation kommer en politisk process att börja hur vi skall förbättra hela systemet kring organdonation i Sverige.

Det är däremot inte sagt att vi under tiden ska rulla tummarna och vänta på utredningen. Istället kan vi se till att fler politiker får upp ögonen för frågan genom att kontakta dem direkt. Det gäller vår nya hälsominister, på riksdagsnivå samt våra kommuner och landsting.

Längst ner finns ett förslag på vad du kan skriva.

 Gör så här:

– Ta reda på vem som är kommunfullmäktige i din kommun.
– Skicka nedanstående förslag via mail eller post.
– Meddela oss vem du kontaktat och vilket svar du får.
– Vill du kontakta någon i riksdagen så finns det en lista över mailadresser här på riksdagens hemsida.

 Förslag på text:

Hej,

Mitt namn är NN och jag skulle vilja veta mer kring hur Du arbetar för att förbättra situationen kring organdonation i Sverige. Jag har förstått att Sverige har en stor förbättringspotential inom området och detta är en viktig fråga för mig.

Den nationella utredningen om organdonation och transplantation (Dir 2013:25) som leds av Anders Milton kommer att komma med sina rekommendationer kring hur Sverige skall förbättra systemet under hösten 2015, men jag skulle gärna vilja veta mer kring hur ni arbetar med frågan idag.

Idag har vi en situation i Sverige där vissa regioner är långt efter andra i sitt arbete med organdonation och detta innebär att folk blir lidande i onödan. Väntelistorna för en organtransplantation är olika långa beroende på vart man bor i landet och jag vill veta hur ni arbetar för att vår region skall bli bättre inom detta viktiga område.

Vem på kommunen är det driver dessa frågor och skulle vi kunna hitta en tid att träffas för att prata mer om hur vi kan bli bättre på organdonation i vår kommun.

Med vänlig hälsning,

NN

  • Skriva med följande uppgifter: fullständigt namn, stad, mailadress och telefonnummer där du är anträffbar.
  • Bifoga en liten beskrivning av dig själv och din koppling till organdonation.
  • Skriv vad du vill göra för frågan - vilket är ditt engagemang?

Om vi alla gör lite, så kan vi tillsammans skapa en enorm förändring!
Anslut dig till rörelsen - skicka in din anmälan - idag!
Kommentera