Forskare: Om tio år kan vi odla hjärtan

Forskningen på odlade organ på Sahlgrenska universitetssjukhuset är världsledande. Och framgångarna har kommit på kort tid. Sedan starten 2009 har redan tre operationer gjorts – samtliga med goda resultat.

– För oss är det viktigt att hela tiden tänka utanför ramarna, säger Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi.

Hon har forskat på odlade organ sedan 2008. Sedan 2009 på Sahlgrenska, där man på kort tid har fått fram resultat och också gjort operationer på människor.

– 2011 gjorde vi den första transplantationen. Då på en tioårig flicka, som hade problem med ett blodkärl som gjorde att hon saknade försörjning mellan tunntarmen och levern, berättar Suchitra Holgersson, 53.

– Operationen lyckades och var den första i världen.

Professorn: Därför är Sahlgrenska unikt

Sedan dess har Isabel Dickhoff, 5, och ett 20-månaders barn opererats av teamet på Sahlgrenska.

– Forskningen på transplantationsbiologi har gjorts i 30 år. Man har frågat sig om det inte har gått att odla organ när det varit brist på organdonationer, förklarar Suchitra Holgersson.

– Det unika med forskningen hos oss är att allt är samlat på ett ställe: laboratoriet, kirurgin och djurförsöken. Vi har en kort väg från ax till limpa. Till första operationen tog det sex månader att odla organet fram till transplantationen.

Forskar på att odla organ

Nu har forskarvärlden fått upp ögon och öron för framgångarna på Sahlgrenska.

– Vi fick en förfrågan från Akers sykehus i Oslo om vi kunde odla ett kärl för benen med klaffar. Vi har lyckats med 14 stycken och i slutet av året är det dags för en klinisk prövning. Det finns redan mellan 12 och 15 patienter på tur för att få möjlighet till transplantation.

Hittills har teamet på Sahlgrenska nått framgångar med kärl. Men forskningen fortsätter med samma teknik för att odla lever, njure och till och med hjärtan.

– Men där tror vi nog att vi är tio år ifrån att lyckas med transplantationer till människa. Även om vi förstås hoppas att det ska snabbare, säger Suchitra.

ODLADE ORGAN

Framodlingen sker i tre steg.

– Ett donerat organ ”tvättas” rent från celler, men där vävnaderna ska finnas kvar. Organet blir fritt från DNA.

– Stamceller från patienten tas.

– Stamcellerna odlas tillsammans med organen i en bioreaktor där rätt näringsämnen, temperatur och miljö gör att cellerna trivs. Allt individuellt anpassat för respektive patient.

– Genom att odlingen görs med patientens egna stamceller undviks problematiken med utstötning.

– Forskning inom transplantationsbiologi har gjort i mer än 30 år.

– Första operationen gjordes i Spanien, 2008, då forskare och läkare från flera länder var involverade. Då transplanterades en luftstrupe på en 30-årig kvinna.

– På Sahlgrenska gjordes den första operationen 2011 på en tioårig flicka, vars försörjning från tunntarm och lever inte fungerade. Odlingen av blodkärlet gjordes på sex månader. Alternativet var en levertransplantation där väntan på rätt organ kunde äventyra flickans liv.

– En transplantation med organ från donator är även riskfyllt på så vis att medicin för att förhindra utstötning kan ge cancer och öka risken för infektioner.

– Transplantation av odlade organ gör att den egna kroppen jobbar med organet. Den är mer kostnadseffektiv och ger en snabbare och tryggare läkningsprocess.

– Forskningen görs på både Karolinska i Stockholm och på Sahlgrenska, där forskningsresultat av rent kirurgiska framgångar har gett eko i världen.

– Nu närmast väntar odling av kärl i benen med inbyggda klaffar, en teknik teamet från Sahlgrenska är först i världen med. I slutet av 2014 görs en klinisk prövning på Akers sykehus i Oslo där 12 till 15 patienter står på tur för transplantation.

– Forskning med odlade organ görs i andra delar av världen. Bland annat i USA, där framgångsrika operationer gjorts vid Children’s hospital of Illinois.

– Forskningen på Sahlgrenska görs även på lever, njure och hjärtan.

– Med tredimensionell teknik forskas även på möjligheten att skapa öron.

– Man forskar också på att göra hud med hjälp av moderkakor.

 

Läs hela artikel av Kai Martin på Expressen
kai.martin@gt.se

 

Kommentera