Forskning

[Forskning]forskning2-1.png

 

MOD stödjer forskningen om organdonation. Vår förhoppning är att innovation och utveckling ska leda arbetet med att åtgärda bristen på organ i Sverige.

Läs mer om den senaste forskningen genom att klicka här.