Fyra läkare belönas för insatser mot dold folksjukdom

Stiftelsen för Njursjuka delar i år ut stipendier på sammanlagt 400 000 kr till fyra forskare för hela eller delar av fyra projekt som de bedriver. Årets stipendieutdelning hade levande donatorer i fokus och samlade ett hundratal gäster under festliga former i sjukhusets aula.

2016 ÅRS STIPENDIATER ÄR:

  1. Anders Christensson, överläkare och chef vid sektionen för njurmedicin vid Skånes

universitetssjukhus. Många njursjuka drabbas dubbelt i form av hjärtsjukdom. Även lättare påverkan på njurfunktionerna är en riskfaktor för död i hjärtkärlsjukdom. Anders forskningsprojekt syftar till att beskriva sambandet mellan njursjukdom och hjärtsjukdom, i syfte att minska sjukligheten hos patienter som redan är njursjuka. Ansökan beviljas med 100 000 kronor.

  1. Emelie Westergren, ST-läkare vid Njurmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset

i Solna. Så kallad IgA-nefrit är den vanligaste formen av njurinflammation och en vanlig orsak till njursvikt som ofta drabbar unga vuxna. Tillsammans med två handledare genomför Emelie ett doktorandprojekt under hösten 2016 med syfte att bidra till bättre möjligheter att med rätt behandling bromsa risken för dialys och transplantation. Ansökan beviljas med 80 000 kr.

  1. Daniel Espes, läkare inom internmedicin och endokrinologi vid Akademiska Sjukhuset

i Uppsala. Diabetes är den enskilt vanligaste orsaken till kronisk njursvikt och behov av dialys i västvärlden. Syrebrist i njuren har en nyckelroll vid utvecklandet av njurskada. Daniel medverkar i en klinisk interventionsstudie som syftar till att skydda njurfunktionen hos patienter med typ 1-diabetes genom att sänka nivåerna av sköldkörtelhormon med tyreostatika. Ansökan beviljas med 140 000 kronor.

  1. Ingela Fehrman Ekholm, överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Njurtransplantation med levande donatorer ger bäst resultat och ökar möjligheten till fler njurbyten. Idag är hälften av givarna anonyma och okända för mottagaren. I Sverige är de anonyma donatorerna ganska unga. Ingela ska tillsammans med kollegor undersöka hur de anonyma donatorerna upplevt sin donation och hur de mår idag. Ansökan beviljas med 80 000 kronor.

Styrelsen för Stiftelsen för njursjuka består av advokat Lars Wessman, docent Annette Lennerling, kommunikationsexperten Nina Eldh samt Paul Frankenius och njurdonator Leif Almberg.

Publicerad pressrelease – läs hela här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.