Nyhetsbrev

Hej 2019!

Vi hoppas att det nya året har börjat bra för dig och de du älskar. Vi på MOD känner oss förväntansfulla inför ännu ett år med vårt arbete för att ingen skall behöva dö i väntan på organ. Det har nu gått åtta år sedan Martha och Peter tog initiativ att starta denna rörelse och vi ställer oss ännu en gång frågan: vilket syfte har MOD eller snarare, vem skulle sakna MOD om vi inte fanns?

Vi hoppas givetvis att vi i första hand hjälper de som står på en väntelista idag och i framtiden – det är det som ger oss motivationen att fortsätta vårt arbete. Samtidigt så är vi övertygade om att vi kan göra mest nytta genom att försöka åstadkomma långsiktiga och strukturella förändringar kring hur Sverige arbetar med organdonationsfrågan. Så som det ser ut nu har inte Sverige tagit ställning ordentligt för organdonation ännu. Vi behöver ett skarpare system för att respektera individens vilja och detta perspektiv bör tas både i lag och i grundlig utbildning av myndighetsutövare för att åstadkomma verklig förändring.

Vårt fokus för 2019 kommer främst ligga på att åstadkomma dessa förändringar.

2018 var ett riktigt bra år!
När vi ser tillbaka på förra året är vi mycket stolta över allt arbete som lagts ned på att förbättra förutsättningarna för alla som står på en väntelista. Det har hänt väldigt mycket under året, men de fyra viktigaste händelserna under året anser vi vara:

 
1. Ny förordning av donationsregistret som gör det möjligt att kolla i registret innan döden är konstaterad. Detta förenklar för sjukvårdspersonalen avsevärt och gör det lättare för sjukvården att respektera och följa viljan för de personer som är positiva till organdonation.

 

2. DCD-projektet, som skulle kunna öka antalet donatorer med mellan 20 – 40 %, har inom ramen av det pilotprojekt som bedrivits under 2018 fungerat bra och man har kunnat genomföra tio donationer vid sex olika sjukhus genom detta nya sätt att arbeta. Ambitionen med piloten är att ta fram ett nationellt ramverk under 2019 för att kunna införa detta sätt att arbeta på fler sjukhus runtom i Sverige.

 

3, Njurbytesprogrammet, som har potentialen att förenkla matchningen av levande donatorer och därigenom öka antalet organdonatorer, har under 2018 haft sina första verkliga fall. Under 2019 arbetar projektet vidare med att utöka de nordiska länderna som man samarbetar med för att kunna utöka poolen av givare.

 

4, Regionalt donationscentrum i Stockholm har etablerats under hösten 2018 för att kunna samla de olika kompetenser inom donationsverksamheten i en ny enhet för region Stockholm och Gotland. Det regionala donationscentret bygger på erfarenheter av ett tidigare projekt i där man lyckades dubblera antalet organdonatorer  tack vare bättre organisation, styrning och uppföljning. Vi kommer att försöka stötta det nybildade centret och arbeta för att fler regionala donationscenter etableras i landet.

Även om ovan projekt och initiativ ligger utanför MOD som organisation så har vi på olika sätt arbetat och varit delaktiga för att de skall bli av. Nedan projekt är några av de initiativ som vi är extra stolta över under 2018:

 

 • 100 berättelser om organdonation: När livet vänder (bok)
 • MOD-podden 
 • Film: En fråga om liv & död
 • Panelsamtal & rundabordssamtal i Almedalen
 • Alla möten med professionella rådet, kreativa rådet, patientrådet & styrelsen
 • Kontakt med alla nya medlemmar av socialutskottet
 • Flertalet möten med Sten Heckscher om den statliga utredningen
 • Möten med socialdepartementet
 • 492 inlägg på Facebook med en spridning av 11 miljoner
 • 375 inlägg på Instagram
 • Medverkan i TV nyheter fem gånger: Aftonbladet TV, TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon
 • 419 antal artiklar om organdonation eller transplantation (MOD nämns i 8 % procent av dessa artiklar)
 • Film & underlag till regeringen: Röster om organdonation
 • Medverkan i projektet Spetspatienter

Allt arbete 2018 har gjorts möjligt tack vare finansiellt stöd ifrån våra månadsgivare, engångsgåvor och minnesgåvor samt stöd ifrån ideella föreningar,  företag och Stiftelser. Vi vill särskilt tacka Jacob Wallenbergs Stiftelse- särskilda fonden, Stena Recycling, XVIVO Perfusion, Astellas Pharma, BraBil, AddLife och eGain för deras sponsring.

När vi ser tillbaka på året som varit är det med stor ödmjukhet och lite stolthet att vi efter över sju år får fortsätta att arbete med den fråga som ligger oss så varmt om hjärtat: organdonation. Det har onekligen hänt en del sedan vi startade MOD 2012 och vi har en bra bit kvar innan vi når vårt mål – att ingen ska dö i väntan på organ. Med det sagt så ser vi fram emot att göra 2019 till det bästa året någonsin för organdonation.

Klicka här för att se den senaste statistiken på vår hemsida
Vårt fokus 2019

 

Det nya året har precis börjat och vi har redan ett antal spännande projekt på gång som vi hoppas kommer göra stor skillnad för alla på väntelistan.

 

Statliga utredningen: Sten Heckscher

Under slutet av maj 2019 kommer Sten Heckscher att presentera sitt betänkande för regeringen (om vi nu har en regering i maj). Förväntningarna är höga hos både oss och professionen. Trots att vi både träffat Sten samt delar av expertgruppen vid ett antal tillfällen är det svårt att i detta skede kunna förutspå vad de faktiskt kommer att landa i.

Däremot kan vi spekulera i vad vi tror kommer att hända: Vi tror att man kommer precisera att sjukvården får möjlighet att i större utsträckning respektera viljan hos personer som har gjort sin vilja känd (detta bygger på det förslag som Anders Milton lagt fram under 2015) – och detta med hjälp av medicinska insatser innan döden inträffar. Vi tror även att man kommer att föreslå att man tar bort den vetorätt som finns för familjer idag (den gör det möjligt för anhöriga att ändra ett beslut som en person redan tagit i fråga om organdonation). Om dessa två förändringar sker, skulle det innebära en stor förbättring av systemet och att fler liv skulle kunna räddas.

Vårt huvudfokus kommer under 2019 att vara den statliga utredningen. Vårt arbete kommer riktas mot att förbereda politiker, beslutsfattare och myndigheter på varför dessa förändringar behövs och vad det skulle kunna få för konsekvenser.
 

Levande donation

Vi kommer under 2019 att förnya vårt fokus på levande donation. Därför lanseras inom kort en ny samverkansplattform mellan transplantation, njurmedicin, forskare och MOD för att se hur vi bättre kan koordinera insatserna som görs inom levande donation och vad som behöver påbörjas. Vi har även inlett ett nytt samarbete med Socialstyrelsen kring ämnet och kommer att fortsätta att belysa vikten av att det blir enklare att för givare att donera ett organ medan de fortfarande lever och att man bygger ut och skalar upp det nationella njurbytesprogrammet som startade under 2018.

 

 

Vi hoppas även kunna öka den positiva utvecklingen inom organdonation som skedde under 2018. För första gången sedan 2011 så ökade antalet levande donatorer i Sverige (från 125 till 143 levande givare). Vi är ännu inte tillbaka till rekordåret 2011 med 181 levande donatorer, men vi hoppas att 2018 var starten på denna återhämtning.
 

Samtal med beslutsfattare

Under 2019 kommer vi att fördjupa våra samtal med beslutsfattare som kommer att påverka hur vi arbetar med organdonation i Sverige. Samtalen kommer att lyfta fram de positiva projekt och förändringar som redan är på gång samt vilka ytterligare förändringar som behövs. MOD har lärt sig mycket av de olika samtal vi haft med de tre senaste socialministrarna, med socialdepartementet, med socialutskottet och de olika sjukvårdsexperterna inom de olika politiska partierna.

 

 

Vi planerar en rad olika aktiviteter och events under året för att fördjupa förståelsen och kunskapen kring frågan så att fler får den förståelsen för organdonation och transplantation som vi fått de senaste åren. Organdonation är en komplex fråga med många olika aspekter; alltifrån juridiska, etiska, medicinska, ekonomiska för att inte glömma mänskliga aspekter som måste komma samman på ett övergripande sätt. Vår ambition är att hjälpa till med det nödvändiga kunskapslyft som behövs hos flera myndigheter, departement och individer.

 

 

Andra projekt & aktiviteter för att lyfta kunskapen om organdonation

Vi ser fram emot att spela in nya avsnitt av MOD-podden som varit mycket uppskattade av sjukvårdspersonal, beslutsfattare och andra. Vi har påbörjat ett arbete med att översätta information om organdonation i Sverige på olika språk (vilket idag saknas). Vi kommer att producera ett antal nya filmer om de viktigaste initiativen vi påbörjat och behöver i Sverige. Vi kommer att fortsätta vår bearbetning av medier och utveckla våra olika digitala kanaler för att sprida mer information och kunskap om organdonation.

           

 

Vi hoppas kunna fortsätta vårt viktiga arbete med alla de personer som vill och kan hjälpa till med arbetet för mer organdonation – alla våra volontärer. Utan er skulle inget fungera. Tack för att ni alltid ställer upp!

Vad av ovanstående tycker ni är viktigast att fokusera på under 2019? Hör av er till oss med era åsikter! Tillsammans gör vi skillnad!

Vi hoppas att ditt 2019 blir fantastiskt. Vi kommer göra allt för att 2019 blir ett bra år för alla som är i behov av en transplantation och att vi kommer närmare de förändringar som krävs. Ditt stöd gör stor skillnad. Tack för att du är med oss i kampen om att ingen ska dö i väntan på organ.
2019: Bring it on!
God fortsättning önskar

Peter, Micaela & Emma

Bli månadsgivare
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Email
Email
Instagram
Instagram
Hemsida
Hemsida
BliDonator.se
BliDonator.se
Copyright © 2018 Mer organdonation, All rights reserved
Our mailing address is:
info@merorgandonation.se

 

 


 

Hej vänner,

Igår den 21 mars meddelade regeringen att de utsett Sten Heckscher till särskild utredare för att se över de juridiska knutar som uppkom vid den tidigare utredningen. Vi på MOD och de delar av professionen vi varit i kontakt med ser detta som mycket positivt.

Sten Heckscher ska säkerställa att fler kan donera sina organ

Regeringen har utsett Sten Heckscher till särskild utredare av organdonationer. Sten Heckscher får i uppdrag att lämna förslag till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation. Det behöver bättre motsvara behoven av organdonationer och den höga donationsvilja som finns i Sverige.

– Vi måste se till att fler får donera sina organ. Vi har en högre vilja att donera organ än vad som faktiskt blir utfallet i Sverige. Utredningen ska säkerställa att vi kan ändra lagar och regelverk för att det ska bli enklare men samtidigt vara förenligt med grundlagen och ta hänsyn till regeln om patientens samtycke till vård, säger socialminister Annika Strandhäll.


Den tidigare organdonationsutredningen gav regeringen flera viktiga förslag för att öka antalet organdonationer, däremot fanns det svårigheter i relation till grundlagen som behöver utredas vidare.

Det nya uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019.

Texten ovan är från Regeringskansliets pressmeddelande.

Varför behövs en ny utredning?

Vi behöver bli bättre på att respektera viljan hos de som faktiskt vill bli organdonatorer i Sverige vilket förhindras av gällande regelverket och lagstiftning. Vi behöver även göra organdonation till en naturlig del av vården i livets slutskede, vilket det inte är. För att kunna göra dessa förändringar behöver man en ny utredning.

Det är samtidigt vår uppfattning att Sten Hecksher kommer att bygga vidare på den utredning som Anders Milton presenterade hösten 2015 och som fick ett överväldigande stöd av de ca 70 olika remissinstanserna. I den utredningen identifierades hur man skulle kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige genom att införa etablerad praxis ifrån andra länder och genom att uppdatera det regelverk som styr vad sjukvården får och inte får göra för att respektera de som vill donera sina organ efter sin död.

MOD är mycket positiva till att Sten Hecksher fått uppdraget av regeringen att göra en kompletterande utredning hur vi kan ta bort de juridiska och organisatoriska hinder som idag finns kring hur vi arbetar med organdonation. I Sverige har vi idag ett systemfel med en av de mest positiva befolkningarna till organdonation i världen, samtidigt som vi har få faktiska organdonatorer jämfört med övriga länder i Europa.

Vem är Sten Heckscher?

Heckscher anses vara en av Sveriges mest kompetenta inom juridik och han har en lång erfarenhet av utredningsarbete, inte minst inom hälso- och sjukvården. Han är jurist, domare, ämbetsman och politiker. Tidigare har han bland annat varit chef för Patent- och registreringsverket, näringsminister, rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. 2016 utsågs Heckscher av Karolinska Institutets styrelse att leda utredningen om Paolo Macchiarini.

Utredaren ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting, berörda myndigheter samt andra aktörer som utredaren finner relevanta för uppdragets genomförande, däribland organisationer som arbetar med donationsfrämjande arbete i det civila samhället och berörda patientorganisationer.

MOD ser fram emot att arbeta tillsammans med Sten Hecksher för att hjälpa alla som står på en väntelista för en transplantation med målsättningen att ingen skall behöva dö i väntan på ett organ i Sverige.

Stöd MOD
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Email
Email
Instagram
Instagram
Hemsida
Hemsida
BliDonator.se
BliDonator.se


Nyhetsbrev februari 2018

MOD Nyhetsbrev, februari 2018


Vi hoppas ni haft en härlig och bra start på det nya året. Under början av januari offentliggjordes statistiken för 2017 och vi är glada att dela den med er. Det blev ett rekordår, både när gällde antalet donatorer och antal transplantationer. Under 2017 fick 188 donatorer möjlighet att donera organ efter sin död och räddade tillsammans många liv. Vi sänder våra tankar till donatorernas familjer och till alla som får möjlighet att leva vidare tack vare deras generositet.

Tyvärr fortsätter antalet levande donatorer att vara lågt jämfört med för några år sedan och detta kan bero på flera olika saker. Vi är övertygade om att processen kring levande donation behöver förenklas i framtiden för att fler ska få möjlighet att donera en njure eller lever för att rädda sina älskade.

Har du utretts för att donera en njure till en närstående men fått beskedet att ni inte matchade? Lär mer om njurbytesprogrammet och ta del av de möjligheter som finns!

    

Under början av januari offentliggjordes också att 817 personer står på väntelistan för nya organ. Tyvärr kommer inte alla överleva den långa väntan


Ny donationsutredningen

Trots att många av oss känner stor frustration, sorg och till och med ilska över det brist på agerande som regeringen visat när det kommer till den donationsutredning som Anders Milton överlämnade 2015, måste vi nu försöka ”göra det bästa av situationen”. Under våren tillsätts en ny utredning för att reda ut de juridiska knutar som förhindrade utredningens lagförslag- det är bra!

Socialstyrelsen har även tilldelats 7 miljoner kronor under 2018 för att inrätta ett Nationellt donationsfrämjande centrum. De får nu ”ansvar för nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, ansvara för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt verka för att den enskilda individen skall göra sin inställning känd”. Även om Socialstyrelsen historiskt inte varit speciellt framgångsrika inom detta område, så ser MOD med spänning fram emot HUR de kommer att ta sig an detta arbete. Vi har erbjudit dem våra lärdomar från det arbete vi gjort de sex senaste åren för att ingen skall behöva dö i väntan på organ.

Vad som är högst anmärkningsvärt är att det tagit sådan tid för regeringen att ta tag i de eventuella juridiska hinder som nu identifieras. Vi förstår inte heller varför man väljer att inte gå vidare med de förslag som finns att förenkla och förbättra hur man arbetar med situationen kring levande donation i Sverige.

Samtidigt säger socialminister Annika Strandhäll ”Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt”. Vi är positiva till ministerns programförklaring och förväntar oss nu att den omsätts till verklighet och att man kan hitta en långsiktig lösning på det systemfel som existerar idag inom organdonation.

Vi får inte heller glömma att redan idag, med gällande lagstiftning, kan situationen förbättras avsevärt. Nuvarande riktlinjer kan förtydligas, stora regionala skillnader kan åtgärdas och det finns nya projekt som kommer att starta upp under året som kommer att öka antalet organdonatorer.

Vill ni läsa mer om utredningen, varför den behövs, våra tankar om vad som har hänt samt en översiktlig tidslinje? Besök vår hemsida där vi försökt sammanfatta detta.


Röster om Organdonation – tack för era röster

Veckan innan beslutet offentliggjordes träffade MOD Socialdepartementet tillsammans med experter ifrån sjukvården. Där framförde vi tydligt att vi är oroliga över alla på väntelistan och hur deras liv kommer påverkas av att regeringen inte visat att denna fråga är tillräckligt viktig. Vi gjorde även denna korta film, baserat på ett dokument vi överlämnade till regeringen.Tack till ALLA som skrev under namninsamlingen och som skickade in era starka vittnesmål.


Klicka på bilden för att komma direkt till filmen!

När beslutet från socialministern kom bjöds MOD in att gästa Aftonbladet Morgon för att prata om varför det är viktigt att dessa förändringar genomförs så snart som möjligt. Beatrice Halby berättade om hur detta påverkar hennes liv eftersom hon väntar på lungor sedan 5 månader tillbaka. Titta gärna på klippet här! Vi har även medverkat i en artikel i DN och kommer att medverka i TV4 Nyhetsmorgon nu på söndag.

DCD-projektet

I Sverige har det enbart varit möjligt att bli donator om man dör under otroligt speciella omständigheter – på en intensivvårdsavdelning med pågående respiratorbehandling och man måste avlida på ett specifikt sätt. Nu inleds ett pilotprojekt vid sex sjukhus med målet att utöka kriterierna för vem som får bli en organdonator i Sverige. Vi ser men spänning fram emot att följa detta projekt och att berätta mer om utvecklingen!

Tidigare har en villig donator enbart fått donera sina organ om de avlidit på intensivvården under pågående respiratorbehandling på grund av en primär hjärnskada (Donation after Brain Death, DBD), vilket är väldigt ovanligt. Detta är en bidragande anledning till att vi har så få faktiska organdonatorer i Sverige.

Genom ett pilotprojekt med början i februari kommer man att introducera möjligheten att donera efter att döden inträffat till följd av cirkulationsstillestånd (Donation after Circulatory Death, DCD) som ett komplement till dagens donationsprocess. Det innebär att fler människor kommer att kunna donera organ efter döden och fler patienter kan bli transplanterade i Sverige.

Vi vill i detta sammanhang förtydliga att det bara finns en död – då hjärnan fullständigt och för gott har slutat att fungera. Det som gör att hjärnan slutar fungera varierar dock, och det avgör vilken form av donation som är möjlig. DCD är möjligt då hjärnan har slutat fungera till följd av att cirkulationen i kroppen har upphört, och DBD är möjligt då hjärnan har slutat fungera till följd av en svår blödning eller propp i hjärnan.

DCD – finns etablerat sedan många år tillbaka i bl. a Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, USA, Australien och Nya Zeeland. I länder som Storbritannien och Australien utgör DCD-donatorer ca 20–25 % av alla organdonationer från avlidna. Organdonation i form av DCD har särskilt bidragit till att öka antalet njurdonationer/transplantationer i de länder där DCD har införts.

Pilotprojektet skall utreda förutsättningarna för DCD i Sverige, testa det nya arbetssättet samt skapa förutsättningar för ett införande av DCD. Denna donationsprocess används i många länder med goda resultat, både gällande hur många som får möjlighet att donera sina organ och för de som väntar på organ.

Det är viktigt att poängtera att för mottagaren av organet gör det ingen skillnad på hur donatorn dött, organet håller lika hög kvalitét oavsett. Information kring DCD finns formulerad i ett brev som har sänts till alla berörda patienter på väntelistan för njurtransplantation (och lungtransplantation i Göteborg). Då en patient rings in för transplantation skall patienten informeras om att transplantationen kommer att genomföras med DCD-organ. Inför transplantationen ska även ett skriftligt samtycke inhämtas.


MOD-podden

Snart börjar vi spela in andra säsongen av MOD-podden och vi vill såklart veta vad ni vill höra i vår. Maila oss på podden@merorgandonation.se så ska vi göra vad vi kan för att uppfylla era önskemål. Första avsnittet kommer släppas under februari, vi återkommer med mer detaljer om när.

Lyssna gärna på första säsongen där vi fick möjlighet att prata om…

Avsnitt #1 – Ny forskning om immunosuppression (Erik & David Berglund)
Avsnitt #2 – Organdonation som en naturlig del av vården (Kristina Hambraeus Jonsson)
Avsnitt #3 – Beatrice dör om hon inte får nya lungor (Beatrice Halby)
Avsnitt #4 – Organdonation & etik (Daniel Brattgård)
Avsnitt #5 – Vad säger läkarförbundet? (Heidi Stensmyren)
Avsnitt #6 – Ny forskning om ett artificiellt fyrkammar hjärta (Azad Nazar)
Avsnitt #7 – Donationsfrågans plats i samhället? (Linda Gyllström Krekula)
Avsnitt #8 – Njurbytesprogrammet (Tommy Andersson)
Avsnitt #9 – Vad säger Socialstyrelsen? (Carin Franzen & Josefina Meyer Eggertsson)
Avsnitt #10 – Vilka utmaningar står Sveriges donationsvård inför? (Annika Tibell)
Avsnitt #11 – Varför startades MOD? (Peter Carstedt)

Avsnitten hittar du på iTunes och Soundcloud eller genom att söka på MOD-podden i Podcaster.


Din röst behövs!

Personliga berättelser är grundbulten i vår verksamhet. Med hjälp av att ni berättar hur organdonation påverkat er liv hjälper ni oss att sprida budskapet om organdonation. Hittills har över 150 personer delat med sig av hur dom påverkats, nu behöver vi fler som hjälper oss!

Vi har som ambition att dela en personlig berättelse i veckan, hela året. Nu börjar våra lager sina och vi behöver hjälp! Är du transplanterad, i behov av ett organ, anhörig till någon som på något sätt påverkas av organdonation, levande donatorer eller jobbar du kanske inom vården? Snälla, berätta din historia eller be någon du känner att berätta deras! Gå in på vår hemsida för att skicka in din historia.

Din historia gör skillnad!


Spetspatient – ett av 2017 års nyord

Vårt hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. Man behöver gå från att bara leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Dagens Patient är ett initiativ som samlar patienter och patientorganisationer, vårdgivare och vårdorganisationer, forskning samt företag som är intresserade av att medverka till en ny sorts patientmedverkan. Inom initiativet Dagens Patient drivs projektet Spetspatienter som finansieras av Vinnova tillsammans med 16 projektparter, varar MOD är en av organisationerna.

Att vara en spetspatient är när du som patient (eller närstående) utvecklar strategier och metoder för att må så bra som möjligt trots din sjukdom. Många av oss som är transplanterade har egna erfarenheter ifrån detta. Projektets ambition är att öka sammarbetet mellan vårdgivare, patienter, företag och forskning med mål att få fram ett system där vården ska kunna ta vara på den kunskap som finns hos den enskilda patienten. Detta för att fler patienter ska vara delaktiga i sin sjukdom och på så sätt må så bra det bara går.

Syftet med projektet är att fler ska få möjlighet att bli spetspatienter och genom detta lära sig mer om sig själva, sin sjukdom och ta kommandot över det egna måendet i så stor grad det går.

Vill du veta mer om projektet klicka här eller se filmen här.


MOD-butiken

Vi är så glada över de nya motiven vi har på affischer, vykort och t-shirts i MOD-butiken. Motiven symboliserar den fantastiska gåva och möjlighet en transplantation är för någon med livshotande sjukdomar. Vi är så glada över den positiva respons vi fått från er kring de nya motiven, det är otroligt viktigt för oss att ni också tycker om motiven.

Vill du titta närmare på affischerna, vykorten och t-shirtsen? Klicka på bilden så kommer ni till MOD-butiken!


MOD-teamet

Förutom alla fantastiska volontärer består nu MOD-teamet av Peter Carstedt, som nu är tillbaka från föräldraledigheten och Emma Dalman som kommer tillbaka i början av februari. Sedan november är Micaela Hamrin en del av gänget och jobbar främst med MODs sociala medier. Micaela fick en njure av sin farmor 2011 och blev en del av MOD i samband med att hon tog initiativet till MOD-podden.

MOD önskar er alla en härlig start på februari och våren som snart kommer!
Nyhetsbrev jannuari 2017

 


MOD att ta ansvar

MOD står för organisationen Mer Organdonation. Men det står också för den mänskliga egenskapen att vara orädd och trotsa faran.
Alla de levande donatorer som finns i Sverige besitter i allra högsta grad den egenskapen. De övervinner faran och ger en del av sig själv för att någon annan ska kunna fortsätta att leva. Men vi glömmer lätt att av alla dem som står i kö och väntar på ett organ, krävs ett oändligt mått av livsmod för att orka. Det krävs mod för att möta varje ny dag och att våga hoppas. Mod att vara med på den resa som varje transplantation innebär.

MOD arbetar för att ingen ska behöva dö i väntan på ett nytt organ. Det är ett realistiskt mål, som expertisen ställer sig bakom, även om det fortfarande krävs mycket arbete för att komma dit. Arbete som huvudsakligen sker inom tre olika arenor;

 • Allmänheten
 • Professionen
 • Politikerna

Information & kunskap
Kampanjer och information till allmänheten ökar viljan att donera sina organ. Det är ett enträget arbete, som tydligt flyttar positionerna framåt. I ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i hela världen. 85 procent av befolkningen ställer sig positiva till att donera organ efter livets slut. Den stora utmaningen för allmänheten är att tydligt ta ställning och att informera närstående om sitt ställningstagande. Här ligger allmänhetens stora ansvar.

75 000 personer följer MODs arbete på Facebook och i sociala medier och vi når ut till hundratusentals personer varje vecka. Det är fina siffror som hjälper frågan att få en kontinuerlig och ständig närvaro. Frågan görs mer synlig i samhället och med information kommer kunskap vilket leder till trygghet och vilja att själv ta ställning.

Trygghet och tydlighet inom sjukvården
Nästa utmaning är att professionen måste ta till sig och förvalta den donationsvilja som finns hos allmänheten. Där finns fortfarande mycket arbete att göra. Sverige befinner sig på en 15:e plats i Europa när det handlar om antalet utförda donationer/transplantationer. Inom vården finns strukturella och organisatoriska hinder, som hindrar sjukvården att följa allmänhetens och individers vilja.

I ett antal poddar, som MOD låtit göra (länk), intervjuar vi företrädare från vården som får berätta vad som kan och bör göras för att förbättra situationen inom sjukvården. Det är professionens ansvar.

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, berättar exempelvis om det Donationscenter som nu bildas i Stockholm för att kunna sköta koordinering och organisation mellan olika berörda parter bättre. Specialistutbildade sjuksköterskor ska bli en effektivare länk mellan anhöriga och vården. Genom att ha tid och kunskap om hur man ställer frågor kan många fler organ tas tillvara.

Kristina Hambreus Jonsson som är regionalt donationsansvarig läkare i Stockholm och på Gotland förklarar även hur det kommer sig att organdonation fortfarande inte är en naturlig del av vården i livets slutskede, som det enligt henne, bör vara.

Regionala skillnader är oacceptabla
I Sverige förekommer stora regionala skillnader. I Region Uppsala/Örebro genomfördes under år 2016 22,3 donationer från avlidna per miljon invånare, medan det i Region Sydöstra endast genomfördes 8,6 donationer från avlidna per miljon invånare. Om en patient, som dör på intensivvårdsavdelningen, verkligen får möjlighet att donera sina organ, kan därmed bero på i vilken region man avlider eftersom personal som arbetar på avdelningarna har olika utbildning, erfarenhet och förutsättningar att respektera den avlidnes vilja. Det är oacceptabla skillnader som MOD på alla sätt arbetar för att synliggöra och ifrågasätta.

Ny lagstiftning och regelverk behövs
Lagstiftningen och frågan om hur en döende person får behandlas för att möjliggöra donation, är idag oklar och försvårar arbetet för professionen. Lagstiftningen som berör organdonation och transplantation är inte uppdaterad på tjugo år och det innebär att det är svårt för sjukvården att respektera den positiva vilja som finns hos den svenska befolkningen. Den svenska lagstiftningen skiljer sig från många andra europeiska länders och försvårar därmed möjligheten att donera organ i Sverige. I den donationsutredning som Anders Milton genomförde nyligen och som föreslår konkreta och genomförbara lösningar på dessa frågor, pekar nu socialminister Annika Strandhäll på juridiskt komplicerade frågeställningar, som inte är klarlagda.
Här måste politikerna ta sitt ansvar och uppdatera regelverket för att följa folkets vilja, för att underlätta för professionen att kunna göra sitt jobb och för att rädda fler liv.

Tillsammans gör vi skillnad
Allmänheten, vi alla medborgare, har ett ansvar. Organdonation bygger på ett frivilligt system, där vi ställer upp för varandra. ”Om vi någon gång skulle behöva ta emot, måste någon ge ”. Fler måste tydligt ta ställning och fler måste informera sina närstående.

Sjukvårdens ansvar är att respektera individers autonomi och möjlighet att själv få bestämma om de vill bli organdonatorer eller ej. Här finns stora organisatoriska utmaningar och möjligheter och det är sjukvårdens skyldighet att ta sitt ansvar.

För att organdonation i Sverige ska kunna nå en ny högre nivå, som kan minska väntan på organ och undvika risk för organhandel, måste sjukvården ges rätt förutsättningar. Det är politikernas ansvar.

Efter fem års arbete kan MOD se att frågorna flyttats i rätt riktning, men mycket återstår att göra. Cirka 800 personer står fortfarande i kö och människor dör varje vecka i väntan på organ. MOD fortsätter att oförtrutet arbeta vidare med att informera, påverka och engagera inom alla dessa tre ansvarsområden

2018 tar vi nya tag för att mobilisera ett nytt MOD. Fortfarande lever drömmen om att ingen ska behöva dö i väntan på organ.

Peter Carstedt
Grundare MOD

”Ingen ska behöva dö i väntan på nya organ”

————————————————————————————————————

Nyårskrönika 2017

Tack för 2017, bring on 2018! 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till dig! Utan dig hade vårt arbete varit omöjligt!

Vi vill försöka summera 2017 och allt vi gjort det senaste året. Högst upp på vår agenda har arbetet kring Donationsutredningen stått och därför vill vi börja med den. Det har inte undgått någon att det hopp vi alla hade inför stora förändringar i Sverige grusades när socialminister Annika Strandhäll meddelade att hon inte skulle gå vidare med donationsutredningen. Vi, liksom många inom professionen, hade stora förväntningar på att vi inom kort skulle kunna fördubbla antalet organdonatorer i Sverige. Sedan vi fått detta besked i oktober har vi förstått att det ändå finns stora möjligheter att förbättra situationen för alla som står på en väntelista idag och imorgon, vilket gör att vi är mer optimistiska. Vi träffar även statssekreteraren för ett rundabordssamtal tillsammans med representanter för professionen den 12:e januari 2018 för att gå igenom hur vi ska kunna gå vidare för att förenkla och förbättra hur vi arbetar med organdonation I Sverige.

Inför detta möte har vi påbörjat en namninsamling som vi ska lämna över till ministern och departementet. Vill du också skriva under och visa ditt stöd varför DU tycker detta är en livsviktig fråga? Maila namn, bild och en kort text om varför fler donationer behövs till namninsamling@merorgandonation.se!

Tack för din hjälp!


Tack alla som gör MOD möjligt!

Vi vill rikta ett stort tack till de 400 underbara personer som köpt gåvor, högtidsgåvor och minnesgåvor från MOD under året. Vi tackar också för alla personliga insamlingar som startats, våra otroliga månadsgivare och till de företag, stiftelser och föreningar som stöttar oss i vårt arbete. Utan er skulle MOD inte finnas.
 

Möte med Gabriel Wikström

I början av 2017 arrangerade vi i ett möte med Gabriel Wikström och Socialdepartementet tillsammans med några av de viktigaste representanterna från sjukvården och andra patientföreningar. Vårt budskap var tydligt: Vi behöver genomföra utredningens förslag för att hjälpa fler som står på väntelistan.

Både patientorganisationerna och företrädare för vården är eniga i att något behöver göras nu för alla som står på väntelistan och vi fick bra respons från ministern, som lovade att de skulle genomföra förändringar, men att de hade ”några detaljer kvar att reda ut”. NB: Gabriel Wikström sjukskrev sig sedan och lämnade över ansvaret till Annika Strandhäll.


MOD-podden har sett dagens ljus!

Under donationsveckan släpptes det första avsnittet av MOD-podden, en podcast om organdonation där vi vill fördjupa samtalet om organdonation och transplantation för att ge fler möjlighet att lära sig mer om frågan. Micaela Hamrin och Simon Perstorper har spelat in elva avsnitt som lanserats under hösten, alla med fokus på organdonation, transplantation och forskning.

Vi har träffat experter inom sina områden med stort engagemang för donationsfrågan:

Avsnitt 1: Erik och David Berglund forskar på hur transplanterade patienter ska bli av med sina immunsupprimerande läkemedel och berättar om deras vision för framtiden.

Avsnitt 2: Kristina Hambraeus Jonzon jobbar som donationsansvarig läkare för Storstockholm och Gotland samt överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset berättar hur donationsprocessen går till.

Avsnitt 3: Beatrice Halby som är regional samordnare för MOD i Skåne berättar hur det är att stå på väntelistan för ett nytt organ. Beatrice har sedan i somras väntat på nya lungor.

Avsnitt 4: Daniel Brattgård som jobbat som sjukhuspräst i 25 år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och talar om etiska aspekter av organdonation och berättar om erfarenheter med patienter i behov av organ.

Avsnitt 5: Heidi Stensmyren, tidigare anestesiläkare och ordförande för Donationsrådet som nu jobbar som ordförande för Läkarförbundet berättar om hur svensk sjukvård ska bli bättre på donation.

Avsnitt 6: Azad Najar är läkare och forskare som nu utvecklar världens första hjärtpump med fyra kammare och berättar om hans vision för hjärtsjuka i framtiden.

Avsnitt 7: Linda Gyllström Krekula delar med sig av sin forskning där hon undersökt hur allmänhetens inställning till organdonation ser ut och hur man ska göra organdonation till en naturlig del av vården.

Avsnitt 8: Tommy Andersson, professor i Nationalekonomi berättar om den algoritm han har varit med att utveckla som ligger till grund för det svenska njurbytesprogrammet.

Avsnitt 9: Carin Franzén och Josefina Meyer berättar i avsnittet om hur Socialstyrelsen arbetar med organdonation.

Avsnitt 10: Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset, berättar om situationen i Sverige igår och idag samt hur regelverken som styr arbetet med organdonation måste förändras för att fler liv ska räddas.

Avsnitt 11: Peter Carstedt, en av MODs grundare, berättar om hur det var när han var i behov av en njure, hur MOD arbetar samt vad som behövs för att fler ska kunna donera sina organ i Sverige. 

Vill du lyssna på MOD-podden? Klicka på bilden eller sök på MOD-podden i Podcaster!


MOD stöttar innovation och forskning

Under året har MOD tillsammans med 1,6 miljonerklubben valt att inleda ett samarbete för att lyfta frågan om organdonation, behovet av att förändra hur vi arbetar med frågan i Sverige och behovet av mer innovation och forskning inom organdonation och transplantation. Det första projektet vi har valt att stötta är Scandinavian Real Heart som utvecklar världens första hjärtpump med fyra kammare. Idag avlider människor som aldrig blir aktuella för hjärttransplantation, men med denna innovation kommer förhoppningsvis många av dem kunna räddas.

Ett steg i detta led är att MOD och 1,6 miljonerklubben tillsammans lanserat en kalender där intäkterna går till innovation & forskningen. Utöver det har man arrangerat en auktion till förmån för projektet, haft en kryssning med kända författare och signerat kalendrar med Alexandra Charles och andra kända personer ifrån kalendern på NK under julruschen. Klicka på bilden för att komma till MOD-butiken där du kan beställa kalendern!


MOD-loppet!

Årets MOD-lopp arrangerades i Göteborg under april med över 600 löpare. Tack till alla löpare och volontärer som gjordeMOD-loppet möjligt. Ett speciellt stort tack vill vi skicka till Ann som organiserade hela loppet. Vi vet alla hur viktigt det är att sprida frågan om organdonation och detta är ett mycket fint sätt att sprida frågan på tycker vi.

Vill ni se en kort film från dagen? Klicka på bilden!


Nu är vi 75 000 som tillsammans jobbar för organdonation!

I december nådde vi 75 000 följare på Facebook! Det är tack vare alla er som vi kan nå ut så stort som vi gör!

Under hela året har vi publicerat över 400 inlägg som visats 17 miljoner gånger! Nästan en miljon gånger har ni interagerat på våra inlägg genom kommentarer eller tummar upp! En miljon tack till er! Detta betyder inte bara att vi når ut till många och nya personer med budskapet att räddar liv, utan det förstärker MODs roll som röstbärare för frågan.

Vi har under året delat 35 personliga berättelser som fått enorm spridning, de personliga berättelserna är en av våra viktigaste plattformar som skapar medvetenhet och får allmänheten att agera. Tack till alla som delat med sig av sina berättelser!

Vill du läsa en av alla våra 141 personliga berättelser, kolla här.


Organdonation i media!

Under året har det publicerats över 450 nyheter om organdonation genom tidningar, radio och TV. Det är i snitt mer än en artikel om dagen! Detta är ett bevis på att organdonation blir en viktigare fråga för hela Sverige och inte bara för oss som lever i nära anslutning, det är helt klart värt att fira! Här kommer några exempel från året som varit:

 

Tommy Ivarsson i P1

Vi är otroligt glada att Tommy Ivarsson röstades fram både som sommarvärd och vintervärd i P1 2017 – tack än en gång alla som röstade fram Tommy som lyssnarnas val 2017. Sommarpratet har berört många och berättelsen om hur Jonathan förlorade kampen för nya lungor och ett nytt liv har fått många att engagera sig för frågan. Hoppas ni får möjlighet att lyssna på Vinterpratet som sänds den 1:e januari 2018 kl 13:00 i P1. Klicka här för att komma till programmet!

Kropp och själ i P1 lyfter organdonation 

Beatrice Halby berättade i Kropp och Själ i P1 i augusti om hur det är att vänta på nya lungor. Peter Carstedt gästade också programmet tillsammans med Linda Gyllström Krekula och Cecilia Arwedsson som tillsammans förklarade hur systemet ser ut idag och hur viktigt det är att ha ett fungerande system i Sverige för att fler ska få möjlighet att donera sina organ.

Lyssna på programmet här!

 

Gomorron Sverige lyfter donationsutredningen

Peter Carstedt gästade Gomorron Sverige tillsammans med Torbjörn Lundgren, överläkare Karolinska, för att prata om behovet av en förändring kring hur vi arbetar med organdonation samt att det var märkligt att vi ännu inte hört något ifrån socialminister Annika Strandhäll eller socialdepartementet. 

 

 

SVTs Morgonstudion lyfter levande donation

Med anledningen av att Selena Gomez får en ny njure i USA i september gästade Peter Carstedt SVT för att diskutera situationen i Sverige och bristen på organ tillsammans med donatorparet Åsa och Rebecca som berättar sin historia.

Vad väntar du på, Annika Strandhäll?

När socialminister Annika Strandhäll meddelat under donationsveckan (oktober) att hon inte skulle gå vidare med donationsutredningen samlade MOD tio organisationer som tillsammans skrev under en replik till ministern i Aftonbladet som publicerades dagar efter ministerns uttalande. Har du inte läst artikeln än? Läs den genom att klicka på bilden!


Viktiga kampanjer under året

Vad väntar du på?

Vår kampanj ”Vad väntar du på?” lanserades under donationsveckan och fick stor uppmärksamhet vilket vi tycker är så viktigt! Tack alla som var med i kampanjen och till alla som hjälpte till att genomföra projektet.

Donationskort som prislapp

Beyond Retro lyfter tillsammans med MOD fram att de gillar att återvinna både kläder (de är en second-hand butik) och organ. De tar fram en nationell kampanj som de sprider i sina kanaler och de märker om 50 000 plagg och kombinerar prislappar med donationskort.

Jag har sagt JA

Kampanjen ”Jag har sagt JA till organdonation för att…” fick stor spridning där ett trettiotal av våra vänner delar med sig av varför de valt att bli donatorer. Tack alla som var med och ett stort tack även till Gerd som var projektledare för kampanjen.

En filmspoiler som räddar liv

Under veckan kring Oscars-galan tar Edelman-Deportivo (en PR-byrå) fram en kampanj tillsammans med MOD för att lyfta frågan om organdonation på ett nytt sätt för att nå en ny målgrupp på ett kanske oväntat sätt. Genom att gå en på www.spoilmoviessavelives.com så kan man läsa om (spoila) de Oscarsnominerade filmerna samtidigt som man tar ställning för organdonation.


Donationsveckan

Under donationsveckan lyfte vi fram en ny version av ”vad väntar du på”-kampanjen (se nedan) och distribuerade informationsmaterial till över 50 sjukhus och volontärer. Vi lanserade även MOD-podden och den nya designen i MOD-butiken samtidigt som vi förde ett samtal med socialministern kring regeringens brist på engagemang kring organdonation.

De goda nyheterna är att under donationsveckan 2017 registrerade sig drygt dubbelt så många donatorer jämfört med donationsveckan 2016! Tack för att ni bidragit till detta!


Nytt i MOD-butiken

Våra MOD-iga djur

Det är viktigt att de barn som lever i behov av ett organ eller med nära familj får stöd och möjlighet att prata om sina erfarenheter. Våra volontärer har tagit fram otroligt fina MOD-iga djur, mjukisdjur som är transplanterade. Med hjälp av dessa kan barnen lättare prata om organdonation och transplantation samtidigt som de känner trygghet och en tröst när det behövs. Vill du köpa ett MOD-igt djur till någon i din närhet? Klicka på bilden så kommer du direkt till vår webbshop!

T-shirts med nya fantastiska tryck

Vi har också fått hjälp av vår designer vän, Lise Vestergaard, att ta fram en ny grafisk profil för att lyfta organdonation på ett snyggt och kraftfullt sätt (tycker vi i alla fall). Budskapet är att organdonation räddar liv och visar på vilket livligt och fullt liv man kan leva efter en ny njure, en ny lever, ett nytt hjärta eller nya lungor. Designen finns som till T-shirts, affischer och vykort. Ni hittar allt i MOD-butiken!


Statistik över 2017

Den senaste statistiken över antalet donationer och transplantationer är inte offentlig ännu. De senaste fem åren i följd har vi aldrig haft fler organdonationer i Sverige och det ser ut som att 2017 också blir ett toppår. Så fort statistiken finns tillgänglig kommer vi sammanställa och dela den mer er.


MOD behöver din hjälp!

Ni känner säkert till att MOD inte har något statligt bidrag, utan vi är helt beroende av stöd från er för att kunna bedriva vårt arbete. Har du några slantar över ber vi dig därför att bli månadsgivare, din gåva gör stor skillnad och gör det möjligt för oss att bedriva vårt arbete under det kommande året.

Klicka här för att bli månadsgivare!


Tack för 2017, nu ger vi 2018 allt vi har!


Ingen ska behöva dö i väntan på nya organ!


MOD – Mer organdonation

Birger Jarlsgatan 57 C

113 56 Stockholm

www.merorgandonation.se

Bankgiro: 900-3948 Plusgiro: 90 03 94-8

Bli månadsgivare!

Stöd MOD

Facebook
Facebook

Twitter
Twitter

Email
Email

Instagram
Instagram

Hemsida
Hemsida

BliDonator.se
BliDonator.se

 

Nyhetsbrev november 2017

 

Hej vänner,

 

 

 

Vi hoppas att ni haft en bra start på hösten. Donationsveckan under oktober slog rekord i antalet till nya anmälningar, tack för allt stöd och engagemang!

Vintern med jul och nyår står framför oss och vi på MOD vill dela med oss av vad vi haft för oss sedan sensommaren.

 


 

 

 

 

 

 

Rekordmånga anmälningar till donationsregistret

Drygt 9 000 anmälningar inkom till donationsregistret under årets donationsvecka. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2016, och den högsta siffran sedan veckan började arrangeras 2010.

Tack så mycket för att ni hjälpt oss lyfta frågan om organdonation

 

 

 

 

Peter kommer tillbaka efter årsskiftet

Efter fyra månader som pappaledig återvänder Peter till MOD-kontoret för att fortsätta jobba med frågan om organdonation. Vi hälsar honom varmt välkommen tillbaka!

 

 

 

 

Simon går och Micaela börjar

Efter ett intensivt halvår lämnar Simon sitt uppdrag på MOD den 28e november och han ersätts av Micaela Hamrin. Micaela har sedan sommaren 2017 drivit projektet MOD-podden tillsammans med Simon. Nu tar Micaela över Simons arbetsuppgifter på halvtid vid sidan av hennes utbildning till gymnasielärare.

Välkommen Micaela!

 

 

 

 

Annicka Toppe, ny regional samordnare för Stockholm

Annicka Toppe kommer, med början under hösten, att driva MODs frågor i Stockholmsregionen. Annicka har jobbat många år som specialistsjuksköterska inom intensivvård, njursjukvård och dialys men även som produktchef inom läkemedelsindustrin.

”Det är för många personer som idag väntar på ett eller fler organ för att överleva och det kan vi inte acceptera. Jag är jätteglad för möjligheten att få hjälpa till att driva denna fråga och öka medvetenheten om organdonation i Sverige.”

Vi hälsar Annicka välkommen till MOD-gänget!

 

 

 

 

 

 

 

 

Donationsutredningen

Trots positiva tecken från f.d sjukvårds-minister Gabriel Wikström och trots att många experter varit positiva till utredningens förslag har socialminister Annika Strandhäll valt att inte gå vidare med utredningen i dess nuvarande form. Vi på MOD är uppgivna och ledsna över att det inte läggs fram en proposition till hösten. Nu behöver vi din hjälp.

Skriv under vår namninsamling! 

Är du anhörig, transplanterad eller står du på väntelistan? Jobbar du inom sjukvården? Skicka in en porträttbild och ett kortare citat där du berättar hur beslutet att inte dubbla antalet organdonatorer i Sverige påverkar dig.

Om vi når vårt mål på minst 50 bilder och citat kommer vi lämna över detta material till socialministern för att visa hur viktig frågan om organdonation är.
Vi ser till att din röst blir hörd!

Vi tar emot din bild och din text på vår mejladress:
namninsamling@merorgandonation.se

 

 

 

 

MOD-podden

Sedan donationsveckan har vi släppt ett nytt    avsnitt av MOD-podden varje torsdag med  intressanta gäster som bidrar till att öka kunskap och engagemang om organdonation. Fram till jul kommer ett nytt avsnitt släppas i veckan. Tycker ni om podden och vill att vi spelar in nya avsnitt? Maila oss på podden@merorgandonation med förslag på spännande gäster, synpunkter eller frågor.
Lyssna på avsnitten via länken:

https://soundcloud.com/user-953847854

 

 

 

 

MODs insamling till förmån för forskning

Sedan september 2017 har MOD ingått ett samarbete med 1,6 miljonerklubben där vi gemensamt samlar in pengar för att stödja forskning inom organdonation och transplantation.

Hjälp oss att hjälpa för att ingen ska behöva dö i väntan på nya organ. Ge en gåva om minst 75 kronor för att vi ska nå vårt mål om 75,000 kronor till forskningen. Skicka ditt bidrag direkt till MODs 90-konto på Bankgiro 900-3948 eller Plusgiro 90 03 94-8. Märk din gåva ”FORSKNING”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 november: Alla helgons dag

Lördagen den 4 november är alla helgons dag. Vi vill hedra alla avlidna donatorer och de som gått bort i väntan på nya organ.

Tack för att du skänker dessa människor en tanke. 

 

 

 

 

9 november: Premiärsläpp för Svenska kalenderflickor och män 2018

1,6 & 2,6 miljonerklubben och MOD bjuder på premiärvisning av 2018 års jubileumskalender och mingel tillsammans med kalendermodeller. Du och en vän är varmt välkomna på drinkar och tilltugg torsdag den 9 november 2017. Utvalda ikoniska kalenderporträtt i storformat kommer auktioneras ut under ledning av auktionsikonen Michael Storåkers. Bilderna är signerade av fotograferna och numrerade i begränsad upplaga. 

Datum: Torsdag 9 november
Tid: kl 16.30-18.30
Plats: CFHILL Artspace, Norrlandsgatan 24 (andra våningen), www.cfhill.com

 

 

 

 

19 november: Glädjekväll för att hedra Martha Ehlins minne

Den 19 mars förra året avled Martha, en av
grundarna till MOD, och lämnade ett stort tomrum efter sig. Nu har hennes familj startat en stiftelse, High-five Stiftelsen, vars syfte är att hedra hennes minne och hjälpa alla de som står, eller stått, på väntelistan för organdonation. Som startskott ordnar familjen en minneskväll i Göteborg den 19 november dit de vill bjuda in vänner, bekanta och alla andra som berörts av Martha, privat eller genom hennes arbete.

För mer info och anmälan besök Facebook-sidan https://www.facebook.com/High-five-Stiftelsen-1197568073624957/

 

 

 

 

6 december: Save the date för Lussefika

Hjälp oss ta MOD och frågan om organdonation framåt!

Den 6 december bjuder vi våra vänner på lussefika. Ta med en kompis och hjälp oss ta MOD och frågan om organdonation framåt. Mer information om tid och plats kommer inom kort!.

 

 

 

 

Hjälp oss att hjälpa!

Vi befinner oss i osäkra tider i och med att socialminister Annika Strandhäll valt att inte gå vidare med donationsutredningen. MOD behöver lägga in en extra växel för att kunna påverka och därför behöver vi er hjälp. Vill du hjälpa oss i vårt arbete? Bli månadsgivare via länken: http://merorgandonation.se/stod-mod/

 

 

 

 

 

”Ingen ska behöva dö i väntan på nya organ”

 

 

 

 

MOD – Mer organdonation

Birger Jarlsgatan 57 C

113 56 Stockholm

www.merorgandonation.se

Bankgiro: 900-3948 Plusgiro: 90 03 94-8

 

 

 

Stöd MOD
 

Facebook
Facebook

 

 

Twitter
Twitter

 

 

Email
Email

 

 

Instagram
Instagram

 

 

Hemsida
Hemsida

 

 

BliDonator.se
BliDonator.se