MOD-teamet

Vi är ett mycket glatt gäng som arbetar i MOD där samtliga har en personlig koppling till organdonation och transplantation. Peter Carstedt och Martha Ehlin har grundat MOD- Mer organdonation för att arbeta för att alla som behöver en transplantation ska få det i tid. Ingen ska behöva dö i väntan på ett organ i Sverige. Peter har fått en njure ifrån sin mamma och Martha fick en femorganstransplantation av en anonym avliden donator.

Emma Dalman började sitt arbete i MOD genom att hjälpa till ideellt som volontär och är anställd sedan maj 2014. MOD har idag två anställda i organisationen och arbetar aktivt med volontärer för att starta en rörelse för mer organdonation i Sverige.

 

Peter Carstedt Emma Dalman bild

Peter Carstedt är ansvarig för att samordna helheten av MOD och ansvarar för ekonomi och finansieringsplattformen samt kontakten med utredningen, internationella samarbeten, m.m. peter@merorgandonation.se

Emma Dalman är MODs volontärsamordnare och hon är en frekvent bokad föreläsare. Emma ansvarar över att sköta kontakten med samtliga volontärer och alla som hör av sig till MOD. Emma har också kontakt med media och samordnar uppdrag, events och alla personliga berättelser, samt är den som sköter MODs hemsidor och sociala medier m.m. emma@merorgandonation.se

 

 

Lisa Jahanfar Helen Engqvist

Lisa Jahanfar är MODs samordnare av personliga historier på minhistoria@merorgandonation.se, och tillsammans med Helen Enqvist utvecklar hon sortimentet och sköter MODs webbshop. lisa@merorgandonation.se

Helen Enqvist är projektledare och förverkligar samarbeten med fler olika föreningsklubbar, för att lyfta frågan om organdonation – en vidareutveckling av MODs samarbete med ÖIS-fotbollsklubb, och tillsammans med Lisa Jahanfar utvecklar hon sortimentet och sköter MODs webbshop. helen@merorgandonation.se

 

Eylem och Maria

Eylem Ekici och Maria Ågren kommer under 2016 att projektleda utvecklingen av hemsidan levandedonation.se. De kommer bland annat att se över och förbättra innehållet på hemsidan samt arbeta fram en strategi för att kommunicera frågan om levande donation på ett effektivt sätt.

eylem@merorgandonation.se
maria@merorgandonation.se

 

Ann Novotny 1

Ann Novotny är MODs regionala samordnare i Västra Götaland, och hon samordnade MODs första egna lopp i april 2016 och hon förbereder redan nu för att anordna loppet i Göteborg 2017. Vill du vara med i förberedelserna eller är du intresserad av att starta upp ett MOD-lopp i din stad, kontakta Ann på
ann@merorgandonation.se

 

Magnus liten

Magnus Levin är MODs regionala samordnare i Östergötland, flitigt förekommande på event och hjälper även MOD med informationssökningar. Bor du i Östergötland och vill engagera dig – kontakta Magnus på magnus.l@merorgandonation.se

 

webbmail.loopia.se

Therese Hagelin är nybliven nationell projektledare för MODs arbete i skolan. Om du har några tankar och idéer kring MODs arbete i skolorna, eller om du själv kan tänka dig att gå ut och föreläsa så är du varmt välkommen att kontakta Therese på therese@merorgandonation.se

 

Charlotta

Charlotta Strömberg projektleder MODiga Djur, ett projekt att med hjälp av transplanterade gosedjur uppmärksamma frågan – Charlotta gör detta tillsammans med Sanne Malm Mark. Vill du ingå i projektet? Kontakta dem på charlotta@merorgandonation.se

 

Erik Lindgren och Marcus Pettersson

Läkarstudenter för Mer Organdonation (LFMOD) Göteborg, ett samarbete med IFMSA Göteborg för att öka medvetenheten kring organdonation, projektledare Erik Lindgren och Marcus Pettersson.

lfmodgoteborg@merorgandonation.se

 

Emil Bluhme och Mette Andersen Sthlm

Läkarstudenter för Mer Organdonation (LFMOD) i Stockholm, ett samarbete för att öka medvetenheten kring organdonation på läkarutbildningen i Stockholm, projektledare är Emil Bluhme och Mette Andersen Ljungdahl.

lfmodstockholm@merorgandonation.se

 

 

 

Kommentera