Situationen i Sverige

 

 

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. Enligt den statliga utredningen som presenterades den 30 september 2015 är 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Sverige har därmed en av de högsta andelarna av befolkningen, till att vilja donera organ efter sin död i hela världen. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

 

positiva_eu

 

Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör ca 50 av dem som en följd av detta. Situationen i Sverige för de som är i behov av en organtransplantation är att de behöver stå på en väntelista för en transplantation. Den 30 september 2017 stod det 800 personer på väntelistan för en organtransplantation i Sverige och de väntade på följande organ:

 

Väntar per organ 1 sept 2017 infographic_ny

 

 

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, ladda ned denna pdf ifrån Scandiatransplant.

 

För att hjälpa dessa personer som står på en väntelista är det svenska systemet uppbyggt av en transplantationsverksamhet och en donationsverksamhet. Dessa två områden har också två separata organisationer och sätt att arbeta på. Nedan har vi försökt att ge en överskådlig bild av situationen i Sverige inom dessa två områden.

 

Organdonationer

I Sverige avlider cirka 90 000 personer varje år, av dessa kommer cirka 3 300 avlida på en intensivvårdsavdelning – och av dem blir cirka 150 personer organdonatorer i Sverige varje år.

Ett etablerat sätt att försöka redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer, per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år – men det har nu ökat till 17. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som är dubbelt så bra som oss. Spanien är världsledande med omkring 33 organdonationer.

donationsfrekvens

I bilden framgår tydligt Sveriges placering 2012 jämfört med övriga länder i Europa.

 

Levande donation

Varje år genomförs cirka 150 donationer ifrån levande givare. Det är i huvudsak njurar som transplanteras, men även levertransplantationer genomförs. Läs mer om levande donation här eller besök sidan levandedonation.se.

 

Regioner i Sverige

Sverige är indelat i sex olika donationsregioner med tre upptagningsområden, inom vilka möjliga organdonatorer utreds och uppmärksammas. Antalet donatorer varierar dock stort mellan de olika regionerna som framgår av figuren nedan. Orsakerna till den stora variationen är många och det är svårt att peka ut en enskild orsak och faktor, men det är vårdgivarnas ansvar att möjliga donatorer uppmärksammas. Det är också vårdgivarens ansvar att hjälpa de avlidna att få sin donationsönskan uppfylld.

 

sverige

 

 

 

Enligt en studie av donationsrådet år 2009 framkom att frågan om donation inte observerats i 59 av 177 fall där det funnits en möjlig utveckling så att frågan om donation kunde tagits upp. Liknande undersökningar inom SLL och Mora lasarett har också visat att frågan inte tagits upp i alla möjliga fall. Det finns alltså möjlighet att genomföra förbättringar inom sjukvården för att få tydligare rutiner för att identifiera fler möjliga donatorer.

Varje år tar Socialstyrelsen fram en rapporten över organdonatorer i Sverige, där man identifierar hur många som avlidit i Sverige samt hur många som faktiskt blivit donatorer.

Transplantation

Samtidigt som Sverige ligger långt efter vad gäller organdonationer så är vi världsledande inom transplantation. I Sverige kan man idag transplantera både njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, ö-celler och tarm vilket inte alla länder klarar av. Sverige har dessutom mycket goda resultat ifrån dessa livräddande operationer där en donator kan rädda livet på upp till åtta personer.

2014 var det 50 år sedan den första njurtransplantationen gjordes i Sverige. Vi kan också fira att det samma år var 40 år sedan den första bukspottkörteltransplantationen och 30 år sedan de första hjärt- och levertransplantationerna. Utvecklingen har varit snabb, betydelsefull för många och pågår fortfarande.

 

transplantation_per_organ_ny

 

Sedan starten av transplantationsverksamheten 1964 i Sverige har man totalt genomfört över 20 000 transplantationer. Det har inneburit att många liv har räddats tack vare människors livräddande arbete inom sjukvården.

Under 2016 genomfördes i Sverige 786 transplantationer där majoriteten av dessa var en transplantation av njure. Fördelningen av transplanterade organ under 2016 såg ut som följande:

 

Transplanterade organ 2016 stapel

 

 Regioner

Transplantationsverksamheten är indelad i olika regioner med upptagningsområden för de fyra transplantationscentrum som vi har i Sverige: Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund. Dessa fyra transplantationscentrum är indelade i tre regioner enligt bilden nedan:

sv2

 

De transplantationscentrum vi har i Sverige administrerar sina egna väntelistor och samarbetar med upptagningsområdet inom donationsverksamheten för att kunna ge och ta emot organ. Detta innebär att vi i Sverige har ett antal olika väntelistor beroende på vilket upptagningsområde och vilket transplantationscentrum man tillhör.

 

 

2 kommentarer till ”Situationen i Sverige

  1. Föreslår att man ändrar lagen från att aktivt skriva under att man organdonerar, till att aktivt skriva under att man INTE önskar donera organ

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.