Sten Heckscher kommer rädda liv!

Nyhesbrev – Ny Utredare – Mars 2018

 

 

Hej vänner,

Igår den 21 mars meddelade regeringen att de utsett Sten Heckscher till särskild utredare för att se över de juridiska knutar som uppkom vid den tidigare utredningen. Vi på MOD och de delar av professionen vi varit i kontakt med ser detta som mycket positivt.

Sten Heckscher ska säkerställa att fler kan donera sina organ

Regeringen har utsett Sten Heckscher till särskild utredare av organdonationer. Sten Heckscher får i uppdrag att lämna förslag till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation. Det behöver bättre motsvara behoven av organdonationer och den höga donationsvilja som finns i Sverige.

– Vi måste se till att fler får donera sina organ. Vi har en högre vilja att donera organ än vad som faktiskt blir utfallet i Sverige. Utredningen ska säkerställa att vi kan ändra lagar och regelverk för att det ska bli enklare men samtidigt vara förenligt med grundlagen och ta hänsyn till regeln om patientens samtycke till vård, säger socialminister Annika Strandhäll.


Den tidigare organdonationsutredningen gav regeringen flera viktiga förslag för att öka antalet organdonationer, däremot fanns det svårigheter i relation till grundlagen som behöver utredas vidare.

Det nya uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019.

Texten ovan är från Regeringskansliets pressmeddelande.

Varför behövs en ny utredning?

Vi behöver bli bättre på att respektera viljan hos de som faktiskt vill bli organdonatorer i Sverige vilket förhindras av gällande regelverket och lagstiftning. Vi behöver även göra organdonation till en naturlig del av vården i livets slutskede, vilket det inte är. För att kunna göra dessa förändringar behöver man en ny utredning.Det är samtidigt vår uppfattning att Sten Hecksher kommer att bygga vidare på den utredning som Anders Milton presenterade hösten 2015 och som fick ett överväldigande stöd av de ca 70 olika remissinstanserna. I den utredningen identifierades hur man skulle kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige genom att införa etablerad praxis ifrån andra länder och genom att uppdatera det regelverk som styr vad sjukvården får och inte får göra för att respektera de som vill donera sina organ efter sin död.

MOD är mycket positiva till att Sten Hecksher fått uppdraget av regeringen att göra en kompletterande utredning hur vi kan ta bort de juridiska och organisatoriska hinder som idag finns kring hur vi arbetar med organdonation. I Sverige har vi idag ett systemfel med en av de mest positiva befolkningarna till organdonation i världen, samtidigt som vi har få faktiska organdonatorer jämfört med övriga länder i Europa.

Vem är Sten Heckscher?

Heckscher anses vara en av Sveriges mest kompetenta inom juridik och han har en lång erfarenhet av utredningsarbete, inte minst inom hälso- och sjukvården. Han är jurist, domare, ämbetsman och politiker. Tidigare har han bland annat varit chef för Patent- och registreringsverket, näringsminister, rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. 2016 utsågs Heckscher av Karolinska Institutets styrelse att leda utredningen om Paolo Macchiarini.

Utredaren ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting, berörda myndigheter samt andra aktörer som utredaren finner relevanta för uppdragets genomförande, däribland organisationer som arbetar med donationsfrämjande arbete i det civila samhället och berörda patientorganisationer.MOD ser fram emot att arbeta tillsammans med Sten Hecksher för att hjälpa alla som står på en väntelista för en transplantation med målsättningen att ingen skall behöva dö i väntan på ett organ i Sverige.
Stöd MOD
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Email
Email
Instagram
Instagram
Hemsida
Hemsida
BliDonator.se
BliDonator.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.