Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2013. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen. Hela rapporten Organdonatorer i Sverige 2013 (PDF) Sammanfattning Under 2013 var det 151 avlidna patienter i Sverige som blev organdonatorer, vilket är en ökning med 7 procent sedan 2012. Som organdonator räknas en patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och avlider i en total hjärninfarkt. Patienten ska dessutom vara medicinskt lämplig som organdonator och det ska finnas ett medgivande för donation. Från de 151 donatorerna transplanterades ett eller flera organ till patienter som stått på väntelista. Det betyder att …

Besvarad av
Mod Administratörsson
27 juni, 2014

FRÅGA: Tidningen FOKUS’ senaste nummer har tema organdonation. I fjol transplanterades totalt 749 organ i Sverige. Det är en siffra som borde vara betydligt högre, menar prins Daniel som fick en ny njure för fem år sedan. ”Det krävs ett nytänkande, säger Prins Daniel. Se på Norge, där har man förstått att det här är ett samhällsproblem som kräver ett stort ansvar och åtgärder från samhällets sida. Vi kan inte ha det så här. Många hundra människor står i transplantationskö, många genomgår ett oerhört lidande och flera dör varje år i väntan på transplantation. Vi kan inte låta praktiska frågor och …

Besvarad av
Mod Administratörsson
13 juni, 2014