fbpx

Frågearkivet

Sökterm:

Internationellt

FRÅGA: Hej Øystein! Kan man som svensk åka till ett annat land i västvärlden och ställa sig på väntelistan där för ett organ? Många länder har ju precis som Sverige olika policys som säger att de inte får neka någon vård, oavsett medborgarskap. T ex USA.

Besvarad av
Øystein Jynge
3 november, 2014

Forskning Organdonation

FRÅGA: Hei Øystein, Kan man donere hjernen også? Hilsen Yina …

Besvarad av
Øystein Jynge
2 november, 2014

FRÅGA: Det pratas mycket om för få tillgängliga organ för donation (tänker då på njurar). Men faktum är ju att t.ex. Södra Sjukvårdsdistriktet skurit ner antalet intensivvårdsplatser med are 15 platser vilket minskar chansen att ta tillvara donatorer (en avliden måste få IVA-behandling tills organen säkrats). Vad gör sjukvården åt detta? …

Besvarad av
Bengt-Åke Henriksson
2 november, 2014