Frågearkivet

Sökterm:

FRÅGA: Det verkar gå bra att transplantera njurar som är infekterade med hepatit C, enligt en mindre amerikansk pilotstudie. Kort efter njurtransplantationen påvisades viruset hos mottagarna. Då behandlades samtliga personer med nya och direktverkande läkemedel mot hepatit C, en virussjukdom som på sikt kan ge levercancer. Med terapin botades mottagarnas infektioner, vilket definierades av att virusnivån inte längre var detekterbar i blodet. Väntetiden för en ny njure är lång. De amerikanska forskarna bakom studien ville därför ta reda på om det är säkert och effektivt att använda njurar från personer med virussmittan. I dag är det vanligt att deras organ kasseras …

Besvarad av
Simon Perstorper
2 maj, 2017