fbpx

Frågor och svar

Kvinna, 36-50 år

Väntelistan

Är det alltid behovet som styr vem som får organet efter att man matchat det. Om det skulle passa till fler? Är det samma kö i hela landet eller beror något på var i landet man bor?

Svar

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator

27 oktober, 2014

Hej, och tack för din fråga! Valet av mottagare är tidvis en komplicerad process, lite beroende på vilket organ man talar om. Det finns dels en hög prioritering inom Skandinavien som är tydligt definierad, så som akuta, livshotande tillstånd där mottagaren får möjlighet att få ett organ från hela Skandinavien. I övrigt är det medicinska urvalskriterier som gäller. Det kan vara immunologisk matchning, blodgrupp, storlek och även speciella medicinska behov. Lite grovt kan man säga att t ex en njurmottagare som har många antikroppar mot möjliga donatorer är de som oftast har väntat längst av den enkla anledning att det finns få donatorer som matchar, I de fall där två "identiska" mottagare finns är det som regel väntetiden som blir utfallet. Det finns inte en nationell gemensam väntelista i Sverige, men urvalskriterierna är i stort likadana. Befolkningen i Sverige skall ha samma tillgång på sjukvård, men vi vet ju att med det lokala självstyret är det inte alltid så. För transplantation så finns dock rikssjukvård inom hjärt-, lung- och levertransplantation. Detta har bidragit till att eventuella regionala skillnader kan fångas upp och åtgärdas. Just nu finns det inga tecken på att det finns några sådana skillnader inom dessa transplantationer. Njurtransplantation är inte rikssjukvård dock. I och med att valet av mottagare är komplicerade medicinska matchningar är det svårt att rakt av jamföra kötiden som det samma som lika som rättvisa. Tillgången till transplantation i alla regioner är helt beroende av tillgång till organ. Där finns det regionala skillnader från år till år, men sätt över tid jämnar det sig ut. Fördelningen av organ diskutera kontinuerligt inom transplantation, båda av rättvisa synpunkter och för bästa möjliga resultat. Hoppas det gav svar på din fråga, Mvh Öystein

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig