Frågor och svar

Man, 26-35 år

b) Vilka regler finns för organdonationer

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

23 oktober, 2015

Hej och tack för din fråga!

Det finns inte några regler för den enskilda personen förutom att under sin livstid ta ställning till organdonation. Det är den avlidnes ställningstagande till donation under sin levnad och det är alltid det senaste ställningstagandet som gäller.

Ställningstagandet kan meddelas göras i donationsregistret, skriftligt eller muntligt. Finns inget ställningstagande meddelat har de närstående möjlighet att tolka vad den avlidne haft för sannolik inställning till donation och får meddela denna. Kan de närstående inte tolka vad den avlidne hade för inställning till donation har sjukvården rätt att ta till vara organ och vävnader för transplantation om de närstående inte motsätter sig detta. Detta kallas vanligtvis att de har vetorätt och denna rätt kan enligt lagtexten utnyttjas endast i de fall det inte går att tolka den avlidnes inställning.

Skulle det finnas ett nej i donationsregistret från t.ex. 2001 och de närstående har pratat med den avlidne efter detta datum och det då framkommit att personen ändrat sin inställning gäller den senare inställningen.

Skulle de vara olika uppfattningar om den avlidnes inställning hos de närstående tas inte organ tillvara.

Finns det ett ja till donation så är det sjukvårdens ansvara att utreda om organ är möjliga att ta tillvara för transplantation.

Mvh
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig