fbpx

Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Donationsveckan 2013

Under Donationsveckan 2013 medverkade MOD bland annat på det stora donationseventet i Nordstan med flertalet volontärer och nya t-shirts sponsrade av Sahlgrenska, med texten ”Don’t keep it to yourself – Vill du bli organdonator säg det högt!”.

 

Don't keep it to yourself

Nordstan

 

TV4 Nyhetsmorgon – Donationsveckan 2013 – Jenny Stensson väntar på en transplantation: ”Man börjar tappa hoppet”

Varje år dör ungefär 30 personer på grund av att de inte fått ett nytt organ. I dag inleds donationsveckan som annordnas för att informera oss alla om varför man ska ta ställning till vad som ska hända med ens kropp om det oförutsedda sker. Emma Dalman berättar hur det gick till när hon fick ett nytt hjärta förra året. Jenny Stensson väntar fortfarande på att få en ny njure, bland annat, och berättar hur det är att gå och vänta.

Tyvärr är klippet inte längre tillgänglig online.

 

Svenska Hjältar – ”Jag bestämde mig – nu kör jag, nu ska jag leva”

 

Martha Ehlin var 30 år och döende i cancer. Enda räddningen var fem nya organ från en okänd donator. Det blev en kamp på liv och död – som hon vann.

– Överlevde jag skulle jag le mot hela världen, säger Martha.

Nu kämpar hon för att få hela Sverige att säga ja till organdonation för att rädda liv och är nominerad till en Svensk Hjälte.

 

Läs hela artikeln här.

 

En på nio miljoner – Filter skriver om anonym donation

Det handlar om tillgång och efterfrågan. Under årets första kvartal genomfördes 93 njurtransplantationer i Sverige, med organ från 49 avlidna och 44 levande donatorer. Därefter, den 1 april 2013, stod 644 personer fortfarande i kö för en ny njure.

Antalet tillgängliga organ räcker alltså inte på långa vägar. Samtidigt ökar efterfrågan: vällevnadssjukdomarna, framförallt diabetes typ 2 och högt blodtryck, två av huvudorsakerna till njursvikt, blir bara vanligare.

Annette Lennerling är patientkoordinator på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som utför flest njurtransplantationer i Sverige. När en anonym organdonator hör av sig gör hon en första grovsållning, baserad på en manual som utarbetats på kliniken i Minnesota.

– Framförallt handlar det om att ta reda på vad det är som gör att man vill ta det här steget. Att donera pengar till välgörenhet är en sak, det här är ett beslut som kräver lite mer. Njuren sitter inte innanför ett blixtlås.

Läs hela artikeln här.

 

Sommar i P1 – Martha Ehlin är det femte mest delade sommarpratet 2013

Martha Ehlins sommarprat är det femte mest delade, hon hamnar bakom Kristian Gidlund, Liv Strömquist, Jonas Gardell och Maria Sveland.

 

Läs mer här.

 

Blodomloppet 2013

MODs första år som medverkande aktör i Blodomloppet! MOD deltog i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Jönköping. Under loppen i Uppsala, Göteborg och Stockholm deltog MOD med tält, löpare och volontärer samt att vi hade representanter på scen för att lyfta frågan om donation. I Jönköping hade vi löpare som även pratade uppe på scenen om organdonation, men inget tält.

Vi delade ut ca 3,000 donationskort i samtliga städer och ca 2,000 MOD broschyer. I Stockholm hade vi representanter från Karolinska sjukhuset som tog emot donationsregistreringar direkt på plats genom internetuppkoppling. I Uppsala fanns MOD-volontärer på plats som filmade löpare och gjorde intervjuer med publiken. I Göteborg fanns det personal från Sahlgrenska som svarade på frågor om organdonation och delade ut material.

I Uppsala, Göteborg, Stockholm och Jönköping hade vi även anmält ett tjugotal MOD-löpare som deltog i loppet. Vissa av dessa fick komma upp på scen i både för att lyfta fram deras personliga berättelser och vikten av att folk donerar mera (både blod och organ). Dessa löpare bestod av sjukvårdspersonal, transplanterade och andra MOD-vänner som är engagerade för frågan.

I Uppsala & Stockholm hade vi bjudit in Ballongprinsessan som gjorde ballongmagi för att locka folk till våra tält i dessa två städer. Det var lyckat i båda städerna, men mest lyckat i Uppsala som anordnade ett lopp för barn. Vi hade även byggt upp en ”ballongtron” för att låta folk ta bilder av sig själva för frågan.

I Stockholm var MOD värd för en poängpromenad som anordnas varje år. Sponsorerna hade skänkt priser till vinnarna vilket gjorde att väldigt många (oklart antal) deltog i promenaden vilket innebar att de besökte de olika tälten för att finna svaren på frågorna. Detta var ett mycket bra sätt att få folk att engagera sig i tälten och sponsorerna.

Blodomloppet 2013

Ballongprinsessan

 

Sommar i P1 – Många vill donera organ efter Martha Ehlins sommarprogram

Igår pratade lyssnarnas sommarvärd Martha Ehlin, från Örnsköldsvik, i Sommar i P1. Hennes sommarprogram har fått många att anmäla sig till donationsregistret.

– Det känns helt fantastiskt att det blev en sådan reaktion. Jag hade ju hoppats att min historia skulle beröra och få människor att få en ökad kunskap om frågan. Det känns lite overkligt, men otroligt fantastiskt, säger Martha Ehlin.

Läs mer här.

 

Sommar i P1 – Martha Ehlins sommarprat

Lyssnarnas Sommarvärd 2013 Martha Elin fick sin cancerdiagnos som 30-åring. Tumören hade redan då spridit sig till olika delar av kroppen och hon stod inför ett svårt val: antingen skulle hon gå på cellgifter resten av livet för att hålla cancern i schack, eller så skulle hon genomgå en femorganstransplantation. Trots riskerna och rädslan bestämde hon sig för det senare. Marthas Sommarprogram är en hyllning till sin organdonator.

 

För att läsa mer, klicka här.

 

SvD – Sommarprataren Martha Ehlin fick fem nya organ

 

Martha Ehlin fick fem nya organ för att bli frisk från cancern och låg som ett kolli på intensiven hela sommaren 2009. Två år senare tog hon fem guld i världsmästerskapen för transplanterade. På onsdag är hon Sommarvärd i P1 – framröstad av lyssnarna.

Läs hela artikeln här.

 

Möjliga organdonatorer i Sverige 2012

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2012. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2012

Sammanfattning

Av de 3 308 patienter som avled på en intensivvårdsavdelning under år 2012 identifierades 212 som möjliga organdonatorer. Av dessa blev 141 faktiska organdonatorer. Som möjlig donator räknas en avliden patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och där dödsfallet fastställts med direkta kriterier, det vill säga total hjärninfarkt. Den avlidna personen ska också vara identifierad som en medicinskt lämplig organdonator.  Medelåldern på de 212 möjliga organdonatorerna var 56 år; 104 var kvinnor och 108 var män.

Sedan registreringen av möjliga organdonatorer startade för fem år sedan har antalet möjliga organdonatorer i stort sett varit oförändrat. En positiv utveckling är att uppgifterna över antalet avlidna som avlider på en intensivvårdsavdelning i allt högre grad granskas av de donationsansvariga  läkarna och sjuksköterskorna, som i sin tur ger återkoppling till verksamhetsansvarig och till intensivvårdspersonalen.

Antalet möjliga organdonatorer varierar i landet. De regioner och landsting som har flest möjliga organdonatorer har också flest faktiska organdonatorer, vilket visar vikten av att identifiera möjliga organdonatorer. 67 procent av de möjliga organdonatorerna blev en faktisk donator. Vårdgivaren, som ansvarar för donationsverksamheten, ska enligt 4 kap. 6–7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga  organ avsedda för transplantation, främja donation av organ från avlidna och verka för att möjliga donatorer kan identifieras. Vidare ska vårdgivaren  säkerställa att det finns tillgång till donationsansvariga läkare och sjuksköterskor som har det övergripande ansvaret för att samordna donationsverksamheten. Det är därför viktigt att ansvariga verksamhetschefer etablerar ett ledningssystem där de donationsansvarigas uppdrag tydligt framgår.

När en möjlig donator har identifierats (4 kap. 9 § SOSFS 2012:14) ska kontakt tas med transplantationskoordinatorn.  Kartläggningen av möjliga organdonatorer visar att det fortfarande finns brister i kontakten mellan  intensivvårdspersonalen och transplantationskoordinatorerna. De sistnämnda ansvarar bland annat för samordning av organdonation och efterföljande transplantation. Kontakt med transplantationskoordinatorn togs 2012 i cirka 90 procent av fallen.

Donationsviljan hos de möjliga organdonatorerna var känd i cirka 50 procent av fallen. I de fall då den avlidnes vilja inte var känd sade anhöriga nej till donation i 32 procent av fallen. Uppgifterna om den avlidnes inställning till organdonation och andelen anhöriga som säger nej till organdonation, har inte varierat nämnvärt under 2008–2012.

Frågan om organdonation väcks när anhöriga befinner sig i en svår situation. Det är därför viktigt att långsiktigt verka för att fler människor aktivt tar ställning för eller emot organdonation, inte minst av omtanke om sina närstående. I de fall då de anhöriga inte har någon vetskap om den avlidnes vilja kan deras ställningstagande sannolikt påverkas av hur intensivvårdspersonalen bemöter dem.

 

 

Kategorier

#blidonator (14)  #jagharsagtJA (22)  #vadväntardupå (18)  100 sätt att hjälpa (14)  Blodomloppet (4)  DN artikelserie (10)  Donationsveckan (7)  Event (5)  Film Min Historia (4)  Filmer vi gillar (10)  Forskning (3)  Gomorron Sverige (1)  Kampanjer (36)  Konferens (1)  MOD (8)  MOD i media (45)  Nyhetsbrev (4)  Personliga insamlingar (4)  Prins Daniel (5)  Situationen i Sverige (7)  Sommar i P1 (13)  Statlig utredning (1)  Svenska Hjältar (6)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Utbildning (3)  Volontärer (4)  

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec