Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Sommar i P1 – Martha Ehlin är Sommarpratare 2013

Idag släpper Sveriges Radio att Martha Ehlin blir ”lyssnarnas val” till Sommar i P1 2013. Över 300 personer ansökte om att få bli sommarpratare och det var fram tills igår åtta finalister. ”Att bli utvald till Lyssnarnas Sommarpratare känns helt fantastiskt och mycket ärofullt,” säger Martha Ehlin som kommer att Sommarprata 17 juli om hur hon överlevde en cancer genom en femorganstransplantation. 

 

Läs hela artikeln här.

 

Sommar i P1 – Martha kan bli en av årets sommarpratare

För fem år sen fick Martha Ehlin ett nytt liv när hon fick fem nya organ på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu är hon en av finalisterna till att bli lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1.

Nu har Sveriges Radio tillkännagett de åtta finalisterna till ”Lyssnarnas Sommarvärd 2013”. Åtta personer har därmed en chans att den 17 juli i år få berätta sin historia i det kända radioprogrammet Sommar i P1.

Läs hela artikeln här.

 

Sommar i P1 – Finalist till Sommarpratare i P1

”Jag hade precis fyllt 30 år och hela mitt liv låg framför mig när jag plötsligt drabbades av en obotlig cancer. Jag överlevde, tack vare att en annan människa tog ett beslut. Ett beslut att donera sina organ. En människa som jag inte känner men som jag vet är en hjälte och min räddande ängel,” säger Martha Ehlin som är en av åtta finalister till att vara värd i Sommar i P1 2013. 

 

Läs hela artikeln här.

 

TV4 Nyhetsmorgon – MOD och Göran Hägglund

 

Möjliga donatorer i Sverige 2011

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2011. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2011 (PDF)

Sammanfattning

Sammanställningen och analysen för år 2011 visar att 219 av 3 335 avlidna personer inom intensivvården bedömdes vara möjliga som donatorer, och att 511 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 143 avlidna personer donerade sina organ.

Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor deltar i rapporteringen, och det är nu fjärde året i rad som en sammanställning av möjliga donatorer i Sverige publiceras.

Identifieringen av möjliga donatorer har vid 80 intensivvårdsenheter sammantaget ökat med 30 procent jämfört med år 2010. Att identifieringen av möjliga donatorer säkras och prioriteras inom hälso- och sjukvården är av betydelse för hur många transplantationer som kan genomföras. Det är en positiv utveckling att antalet identifierade möjliga donatorer under år 2011 ökade i flera landsting och regioner.

Behovet av organ är fortsatt stort, 775 personer väntar idag på en eller flera transplantationer (1 april, 2012). Insatser behöver därför fortlöpande göras för att säkra identifieringen av möjliga donatorer och uppmuntra människor till att uttrycka sin vilja i donationsfrågan.

Socialstyrelsen har som ett led i det donationsfrämjande arbetet inrättat en webbplats för allmänheten med fakta om organ- och vävnadsdonation, www.livsviktigt.se och kommer liksom för tidigare år att uppmana till engagemang och aktivt ställningstagande under Donationsveckan 2012, 8-14 oktober, i anslutning till Europeiska Donationsdagen.

 

 

Möjliga donatorer i Sverige 2010

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2010. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2010 – sammanställning (PDF)

Möjliga organdonatorer Sverige 2010 tabell landsting-regioner (PDF)

Sammanfattning

Sammanställningen för år 2010 visar att 166 av 3 233 avlidna personer var möjliga som donatorer, och att 391 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 118 avlidna personer donerade sina organ för transplantationsändamål.

Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna deltar i rapporteringen, och det är nu tredje helåret i rad som en sammanställning av möjliga donatorer i Sverige publiceras.

Personalen på IVA har hörsammat uppmaningen i föregående års sammanställningar, om nödvändigheten av att kontakt etableras med den jourhavande transplantationskoordinatorn, i frågan om den avlidna personens medicinska lämplighet som organdonator. Allt fler kontakter tas, vilket ger ökade möjligheter till fler genomförda donationer, då den medicinska lämplighetsbedömningen via koordinatorn kan göras med hänsyn till tänkbara mottagare.

Ett trendbrott i sammanställningen för år 2010 är att fler möjliga donatorer hade en känd inställning till donation samt att färre närstående hade inlagt sitt veto, när donationsviljan hos den avlidna personen var okänd.

Bekymmersamt är dock att antalet möjliga donatorer fortsätter att minska. Jämfört med år 2008 och 2009 har cirka 20 % färre möjliga donatorer identifierats, vilket resulterat i allt färre genomförda donationer. Minskningen belyser att insatser måste göras för att öka kunskapen om identifiering av möjliga donatorer och handläggningen av svårt sjuka, respiratorvårdade IVA-patienter, där det bedöms föreligga en misstanke om utveckling av total hjärninfarkt. Viktiga nyckelpersoner i detta arbete är donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, som i sitt uppdrag har att arbeta med kvalitetssäkring och sprida kunskap om identifiering till kollegor och annan berörd IVA-personal.

Sammanställningen visar att det råder skillnader mellan landstingen i hur många möjliga donatorer som identifierats, baserat på antalet avlidna som vårdats på IVA. Skillnaderna väcker frågor för landsting där befolkningsunderlag och IVA-enheter är jämförbara.

 

What you need to know about donating a kidney

 

Kategorier

#blidonator (14)  #jagharsagtJA (22)  #vadväntardupå (18)  100 sätt att hjälpa (14)  Blodomloppet (4)  DN artikelserie (10)  Donationsveckan (7)  Event (5)  Film Min Historia (4)  Filmer vi gillar (10)  Forskning (3)  Gomorron Sverige (1)  Kampanjer (36)  Konferens (1)  MOD (8)  MOD i media (45)  Nyhetsbrev (4)  Personliga insamlingar (4)  Prins Daniel (5)  Situationen i Sverige (7)  Sommar i P1 (13)  Statlig utredning (1)  Svenska Hjältar (6)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Utbildning (3)  Volontärer (4)  

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec