fbpx

Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

#Vad väntar du på? Therese

Therese färdig bild

 

#Vad väntar du på? Magnus

Magnus färdig bild

 

#Vad väntar du på? Charlotte

Charlotte färdig bild

 

Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som äger rum andra veckan i oktober, i anslutning till den Europeiska Donationsdagen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation.

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom cirka 7 000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en ”vanlig” vecka.

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Donationsveckan är helt enkelt den vecka då samtliga sjukhus uppmärksammar frågan extra mycket – på senare år har MOD spelat en mer aktiv och tydlig roll, vi skickar ut material, vi föreläser över hela landet och medverkar vid olika event. MOD fungerar som en sambandscentral både för utbildningar, informationsmaterial och kampanjer.

 

Utbildning

forelas

MOD arbetar för att nå ut till allmänheten med kunskap och förståelse om organdonationsfrågan, för att på så sätt få fler människor att gå från ord till handling och säga JA till organdonation. Endast 40 % i Sverige har tagit ställning till organdonation och en tredjedel av Sveriges befolkning inte vet HUR man tar ställning i organdonationsfrågan. MOD vill därför synliggöra frågan i olika kanaler och göra det enklare för allmänheten att göra sin vilja känd.

Ungdomar är de i samhället som har minst kunskap om organdonation och MOD har därför tagit fram ett skolpaket som är dialogbaserat. Sedan MOD grundades 2012 har över 8,500 skolungdomar utbildats i frågan – och frågan om organdonation har nått ut till över 100,000 ungdomar via en digital kampanj. Skolutbildningarna är kostnadsfria.

MOD håller även inspirationsföreläsningar för företag, organisationer och föreningar samt ger utbildning till sjukvårdspersonal och även till blivande läkare och sjuksköterskor. Exempelvis har över 6,500 personer inom sjukvården mött MOD och fått nya perspektiv på frågan.

Är du intresserad av en föreläsning till din skola, jobb, förening eller annat? Kontakta oss på utbildning@merorgandonation.se

 

Blodomloppet

Blodomloppet+logo

Blodomloppet är ett motionslopp som äger rum på 15 orter runtom i Sverige, och syftet är att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen. Eftersom det krävs en hel del blodtransfusioner i samband med transplantationsoperationer så tycker vi på MOD att det är enormt viktigt att förutom organdonation även hylla bloddonation. Blodomloppet var under 2014 och 2015 MODs största event då vi medverkade i loppets alla städer, tillsammans med superengagerade volontärer och kunnig sjukvårdspersonal. 2013 var premiäråret för MOD, då medverkade vi i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Jönköping.

Vi prisar blodgivning, samtidigt som vi påminner löparna om att även donera organ!

 

Volontärer

MOD har över 600 volontärer från norr till söder, som hjälper till med allt från att dela inlägg på sociala medier och berätta sin personliga historia, till att vara samordnare för hela regioner eller anordna egna event i MODs namn. Vi vill att MOD ska vara en plattform, en facilitator, för alla som vill engagera sig – oavsett vilket sätt man vill engagera sig på.

Vad är du bra på? Vilka har du i ditt kontaktnät? Vad tycker du är spännande?

Alla insatser är betydelsefulla, stora som små. Tillsammans gör vi skillnad!

Här finner du MODs volontärpolicy, vårt manifest och exempel på insatser som andra gör. Vill du också engagera dig? Kontakta oss på volontar@merorgandonation.se

 

Volontärpolicy

Här kan du ta del av MODs volontärpolicy.

Är det något du undrar över kan du kontakta MODs volontärsamordnare Emma på emma@merorgandonation.se

MOD Volontärpolicy (PDF)

 

Manifest

Manifest

MOD arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ. MOD ska vara ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation och driva donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.

Nedanstående programpunkter beskriver kortfattat vad MOD vill uppnå och vad vi alla jobbar för:

 • MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring donation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation.
 • MOD vill bygga en rörelse för mer organdonation i Sverige och samarbeta med övriga aktörer som arbetar med vävnads- och organdonation.
 • MOD vill att sjukvården skall ha effektiva och likvärdiga rutiner och processer för hur man arbetar med donation & transplantation i Sverige.
 • MOD vill utveckla levande donation i Sverige och effektivisera och förkorta donationsutredningen.
 • MOD vill att regeringen engagerar sig aktivt och driver förändringar i regelverket för att förbättra donation i Sverige.
 • MOD vill att donation och transplantation är en synlig och kontinuerligt närvarande fråga i samhället och upptas i många olika kanaler.
 

Värderingar

MOD vill förknippas med att vara personliga, emotionella, moderna samt lyfta fram det positiva med organdonation. MOD är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation.

 

Kategorier

#blidonator (14)  #jagharsagtJA (22)  #vadväntardupå (18)  100 sätt att hjälpa (14)  Blodomloppet (4)  DN artikelserie (10)  Donationsveckan (7)  Event (5)  Film Min Historia (4)  Filmer vi gillar (10)  Forskning (3)  Gomorron Sverige (1)  Kampanjer (36)  Konferens (1)  MOD (8)  MOD i media (45)  Nyhetsbrev (4)  Personliga insamlingar (4)  Prins Daniel (5)  Situationen i Sverige (7)  Sommar i P1 (13)  Statlig utredning (1)  Svenska Hjältar (6)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Utbildning (3)  Volontärer (4)  

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec