fbpx

Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Utbildning

forelas

MOD arbetar för att nå ut till allmänheten med kunskap och förståelse om organdonationsfrågan, för att på så sätt få fler människor att gå från ord till handling och säga JA till organdonation. Endast 40 % i Sverige har tagit ställning till organdonation och en tredjedel av Sveriges befolkning inte vet HUR man tar ställning i organdonationsfrågan. MOD vill därför synliggöra frågan i olika kanaler och göra det enklare för allmänheten att göra sin vilja känd.

Ungdomar är de i samhället som har minst kunskap om organdonation och MOD har därför tagit fram ett skolpaket som är dialogbaserat. Sedan MOD grundades 2012 har över 8,500 skolungdomar utbildats i frågan – och frågan om organdonation har nått ut till över 100,000 ungdomar via en digital kampanj. Skolutbildningarna är kostnadsfria.

MOD håller även inspirationsföreläsningar för företag, organisationer och föreningar samt ger utbildning till sjukvårdspersonal och även till blivande läkare och sjuksköterskor. Exempelvis har över 6,500 personer inom sjukvården mött MOD och fått nya perspektiv på frågan.

Är du intresserad av en föreläsning till din skola, jobb, förening eller annat? Kontakta oss på utbildning@merorgandonation.se

 

En bild säger mer än tusen ord?

blog2 Som det gamla ordspråket säger; ”En bild säger mer än tusen ord” och det är just det vi har utforskat i vår kandidatuppsats. För att nå fram med ett budskap på ett slagkraftigt sätt finns det många vägar att ta. Ett sätt är att använda sig av kampanjer där man kan nå ut med sitt budskap med hjälp av bilder.

Susanna Petersson och Marie Fahlman heter vi och vi studerar vid Högskolan i Jönköping. Vi har skrivit vår kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, där vi har studerat kampanjbilder från andra länders organdonationskampanjer från ett mottagarperspektiv. Den stora frågan i uppsatsen är ”Hur uppfattas de utvalda bilderna av en svensk målgrupp?”. Genom bildanalyser och fokusgruppsintervjuer har vi att grävt djupare i den frågan för att söka vetenskapliga svar.

Resultatet visade att det är viktigt att bilden och texten som visas i kampanjen samspelar för att skapa en förståelse hos mottagaren, att kampanjen känns relevant både i utformningen men även i bildens och textens relation till varandra. Det framgick även att den sociala kontexten har en stor inverkan på hur kampanjbildens budskap mottags av den svenska målgruppen som deltog i intervjuerna.

Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra med kunskap om hur visuella bilder kan användas för att nå fram till människors hjärtan och få dem att agera i frågan om organdonation.

Uppsatsen heter ”När budskapet går in i hjärtat” och den kommer att finnas tillgänglig att söka efter på Digitala Vetenskapliga Arkivet, Diva-portal.

 

Hanna föreläste för grundskoleelever

Hanna, som själv har fått ett nytt hjärta och är en av våra MOD-utbildare, var ute och föreläste för närmare 40 grundskoleelever i årskurs 8 i Pajalas Centralskola, Norrbotten.

Många av eleverna sade efteråt att de blev positivt inställda till organdonation. Nu hoppas vi att alla gick hem och pratade med sina föräldrar och diskuterade sin vilja för eller emot.

MOD’s ambition med ”MOD i skolan” är att eleverna ska veta hur man tar ställning, och få information om frågan så att de kan göra ett aktivt och välgrundat val.

 

Kategorier

#blidonator (14)  #jagharsagtJA (22)  #vadväntardupå (18)  100 sätt att hjälpa (14)  Blodomloppet (4)  DN artikelserie (10)  Donationsveckan (7)  Event (5)  Film Min Historia (4)  Filmer vi gillar (10)  Forskning (3)  Gomorron Sverige (1)  Kampanjer (36)  Konferens (1)  MOD (8)  MOD i media (45)  Nyhetsbrev (4)  Personliga insamlingar (4)  Prins Daniel (5)  Situationen i Sverige (7)  Sommar i P1 (13)  Statlig utredning (1)  Svenska Hjältar (6)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Utbildning (3)  Volontärer (4)  

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec