DCD-projektet

Sida 12 1

I Sverige får endast de som avlider under väldigt specifika omständigheter bli donatorer. För att få donera krävs det att du avlider på en intensivvårdsavdelning, under pågående respiratorbehandling och döden ska orsakas av en primär hjärnskada men hjärtat ska fortfarande slå. Detta kallas DBD – ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada” (Donation after Brain Death). I många andra länder genomförs också donationer från personer som avlider då hjärtat slutat slå, vilket gör att hjärnan inte syresätts och döden inträffar. Denna typ av donation kallas DCD vilket betyder ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd” (Donation after Circulatory Death). Nedan kan du se en lista på antal DCD donatorer per miljon personer i de länder som redan etablerat denna praxis:

 

cUZxWuKNSW24GhoBi4fQyQ (1)

Sedan 2015 pågår ett pilotprojekt i Sverige med mål att ge möjlighet till fler att donera sina organ via DCD. Sedan DCD-projektets start den 5 februari 2018 har 15 DCD-processer inkluderats i piloten, varav 8 resulterats i transplantationer. Genom detta har 13 personer fått en njure och en person har genomgått en lyckad lungtransplantation. DCD-projektet är så viktigt eftersom det gör det möjligt för fler att få donera organ och dessutom blir fler personer på väntelistan transplanterade. Varje vecka avlider en person i väntan på organ, men genom att införa DCD nationellt skulle vi på sikt kunna öka antalet donationer stort

GENOM ATT INFÖRA DCD I SVERIGE (1)

 

Lyssna gärna på MOD-podden där vi intervjuar Stefan Ström som är medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige eller läs mer på Vävnadsrådet http://vavnad.se/dcd-projektet/.