fbpx

Frågor och svar

Man, 50+ år

Det pratas mycket om för få tillgängliga organ för donation (tänker då på njurar). Men faktum är ju att t.ex. Södra Sjukvårdsdistriktet skurit ner antalet intensivvårdsplatser med are 15 platser vilket minskar chansen att ta tillvara donatorer (en avliden måste få IVA-behandling tills organen säkrats). Vad gör sjukvården åt detta?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

2 november, 2014

Tack för din fråga.
Det nämns ofta att antalet IVA-platser är avgörande. Det finns dock inga data som kan stärka detta påstående. Låt mig istället ge lite information.

Donation grundar sig på tre faktorer:
Allmänhetens inställning,
gällande regelverk och
sjukvårdens insatser.

I Sverige är inte allmänhetens inställning det största problemet då >80 % är positiva vid en förfrågan. När frågan om donation kommer upp efter ett dödsfall blir det i ca 75 % av fallen ja tilldonation. Närstående motsätter sig inte heller donation i de fall det inte går att få reda vad den avlidne haft för uppfattning i ca 75 %, dvs samma förhållande.

Det regelverk vi har att följa i samband med en möjlig donation är inte helt i fas med den medicinska utveckling som skett vilket kan göra att donation inte alltid kommer till stånd. Där arbetar dock en statlig utredning med att se över vad som kan behöva ändras i regelverket. Den skall vara klar 1 oktober 2015.

När det gäller sjukvårdens del så vill jag påstå att här finns en del att göra. En annat regelverk skulle göra det tydligare att möjliggöra donationer och så hoppas jag kommer att ske. Även med rådande regelverk så går det dock att göra mer och det har Stockholms läns landsting visat genom att ta donation som en kvalitetsparameter i sitt arbete. Bara detta har gjort att man drastisk ökat sitt antal donatorer de senaste två åren.

Så du har helt rätt när du frågar vad sjukvården gör men det kanske inte är antalet IVA-platser som är största problemet. Stockholm, som har förhållandevis få IVA-platser, har ökat sitt antal donatorer utan att öka antalet IVA-platser. Så det som behöver ske i Södra sjukvårdsregionen och övriga Sverige är att man tar donation som en kvalitetsfråga och tar ansvar för att donationer sker, vilket var det man gjorde i Stockholms läns landsting. Skall man ha ansvar för att personer skall få möjlighet att transplanteras så ingår det i det ansvaret att också se till att personer som vill donera får möjlighet att göra detta om det går när de avlider. Det finns flera undersökningar som visar att det avlider personer på våra intensivvårdsavdelningar där donationsmöjlighet förbisetts.

Avslutningsvis vill jag också nämna att Portugal som har minst IVA-platser i Europa i förhållande till folkmängden har mycket stort antal donatorer (ungefär som i Spanien) medan Tyskland som har gott om IVA-platser har mycket få donatorer.
Mvh Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig