Donationsveckan 2020

Donationsveckan är alltid vecka 45, i år var det 2-8 november. Här kan du ta del av allt som vi på MOD och andra engagerade gjort under Donationsveckan 2020.

I år smygstartar vi Donationsveckan redan fredagen den 30 oktober med MODs första av två livesändning MOD svarar och förklarar, den handlar om Organdonation i Sverige och och varför det är så svårt att bli organdonator i Sverige. MOD pratar med gäster i studion om vad som krävs för att vi i Sverige ska bli bättre på organdonation och på sikt kunna fördubbla antalet organdonatorer. I detta avsnitt hör du bla Stefan Ström berätta om DCD-projektet, vilket är en ny process för organdonation och du kan lyssna till Per Lindnér som berättar om det skandinaviska njurbytesprogrammet.

Sista fredagen i Donationsveckan, fredagen den 6 november sände MOD den andra och sista sändningen MOD svarar och förklarar, den handlar om det nya lagförslaget om organdonation som presenterades 24 september 2020 till lagrådet och som den 8 november las fram som proposition av regering.  Vad omfattar och innebär detta nya lagförslag för organdonation i Sverige, det får du reda på i detta avsnitt.

I avsnittet hör du när Kenneth Johansson ordförande, SMER, Pia Löwenhagen Hendén, Donationsansvarigläkare VGR, Annika Tibell, Utbildnings- och forskningsdirektör på Karolinska, Ingrid Sandgren, Donationsansvarig sjuksköterska på VGR, Lina Nordqvist Liberalerna diskuterar frågan med Peter Carstedt, grundare av MOD.