fbpx

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator

Kvasi-svensk sedan 1999, fast särdeles norsk i hjärtat och pass.

Legitimerad sjuksköterska och verksam som transplantationskoordinator sedan 2004 (10-års jubileum i år).

Tidigare aktiv medlem i olika lokala, regional, nationella och internationella projekt kring donationsfrågan, speciellt rörande utbildningsfrågor mot professionen och kvalitet- och säkerhet kring donation.

Arbetar med organisatoriska frågor kring donation inom Stockholms Läns Landsting, med b l a internationell benchmarking om organdonation. Har även ett intresse och engagemang i frågan kring donation efter cirkulationsstopp (Donation after Circulatory Death), b l a som medlem av arrangemangskommittén för tre ”State of the Art” möten kring DCD.

Ni får gärna ställa frågor om själva transplantationsprocessen, situationen i Sverige, eller hur övriga länder arbetar med organdonation och transplantation.

Ställ din egen fråga till mig