fbpx

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

Hej!

 

Jag har arbetat som anestesi- och intensivvårdsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg sedan mitten av 1970-talet och sedan 1988 varit engagerad i donationsarbetet på sjukhuset och i Västra Götalandsregionen fram till min pensionering i fjol höst.

 

De senaste åren har jag också arbetat nationellt med organ- och vävnadsdonation inom Socialstyrelsen och var deras första Vetenskapliga råd i organ- och vävnadsdonation, vilket jag fortfarande är. Dessutom arbetar jag inom Sveriges Kommuner och Landsting som ordförande i Vävnadsrådets donationsarbetsgrupp. 

 

Jag ser fram emot att får svara på dina frågor om organ- och vävnadsdonation. 

Ställ din egen fråga till mig