fbpx

Daniel Brattgård

Sjukhuspräst

Du är välkommen att kontakta mig med dina frågor och funderingar kring etiska, existentiella och religiösa frågeställningar kring organdonation och transplantation. Jag är ingen guru, som har svar på allt. Men jag har haft många samtal genom åren med både patienter och deras familjer i samband med transplantation liksom med familjer, där det blivit aktuellt med organdonation.

Trots att jag är präst inom hälso- och sjukvården ställer jag aldrig religiösa diagnoser på människor. Det överlåter jag till vår Herre. Som sjukhuspräst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset möter jag människor i deras frågor och funderingar om sjukdom och hälsa, liv och död, där vi kan ha både gemensamma och olika utgångspunkter och uppfattningar. Livet har vi gemensamt – även om vi kan ha olika livsåskådningar.

Alla möten med människor – patienter och anhöriga, läkare och annan vårdpersonal – i samband med organdonation och transplantation har givit mig en stor erfarenhet.

Jag betraktar mig inte som expert – annat än i ordets ursprungliga mening. Vi är vana vid att en expert är någon som kan allt inom sitt område. Men expert är latin och betyder endast: den som har försökt! (Jfr experiment) Om jag kan något vet jag inte. Men jag har gjort ett försök att förstå vad organdonation och transplantation innebär i människors liv.   

Ställ din egen fråga till mig