FILMEN

 

 

När MOD bildades visste vi inte helt vad vi gav oss in på. Vi trodde att om vi bara kunde få hela svenska befolkningen att ta ställning så skulle problemet vara löst och ingen skulle längre behöva dö i väntan på organ.

 
Vi lärde oss ganska snabbt att problemet inte ligger i allmänhetens vilja att donera. Denna vilja är bland de högsta i världen. Det problem vi identifierat ligger dels i att vi har en föråldrad lagstiftning som inte respekterar viljan att donera, och dels har vi en osäkerhet inom sjukvården och rutiner som inte främjar organdonation.

 
Nu finns det förslag som skulle kunna leda till att dubbelt så många får möjlighet att donera sina organ. Tyvärr finns det allt för dålig kunskap hos politiker och beslutsfattare vilket gör att denna fråga inte prioriteras.

 
Vi behöver därför din hjälp. Hjälp oss att sprida denna film så att fler förstår att vi behöver förändring. I dagsläget dör en person i veckan i väntan på organ trots att det inte behöver vara så.

 
Tack för att du står upp för alla på väntelistan.