fbpx

Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Organdonation

He! Jag går mitt sista år på gymnasiet och håller just nu på att skriva ett gymnasiearbete om just organdonation, skulle vara otroligt tacksam om du kunde svara på några frågor.
1. Vad tror du är orsaken till att vi i Sverige inte är så bra på att registrera oss dom organdonatorer?
2. vad kan man enligt dig göra för att få fler att donera organ?
3. Jag har föreslagit ett lagförslag i mitt arbete som ser ut på följande sätt. Så fort man blir myndig får man papper hemskickat från Hälso och sjukvårdsmyndigheten där man direkt tar ställning om organdonation. Detta papper skickas en gång om året för att uppmärksamma frågan om organdonation. Min fråga till dig är då: är detta lagförslag något som skulle kunna införas, och tror du att det skulle uppmärksamma människor till att ta ställning i frågan, och vad anser du att det finns för svackor med lagförslaget.
otroligt tacksam för svar !
Mvh Yara

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

22 oktober, 2014

Hej och tack för dina frågor. 1. Varför så få registrerat sig i donationsregistret kan jag inte svara på. Vi vet ju att över 80 % av befolkningen är positiva till donation efter sin död och det är endast omkring 16 % som registrerat sig i donationsregistret. Däremot har 40-50 % av dem som tagit ställning om donation meddelat sina närstående. En anledning till att så få registrerat sig tror jag är att man inte tänker på döden och donation och då blir det inte av. När vi haft information om donation eller frågan kommer upp i media då ser vi att många anmäler sig. 2. Allmänheten är ju positiv till att donera och i de fall en person avlider och frågan om donation tas upp så blir det donation i ungefär 75 % av fallen. Däremot är det tyvärr så att en donationsmöjlighet inte alltid uppmärksammas inom sjukvården när det är möjligt och en avliden person som har tagit ställning och velat donera får då inte den möjligheten. Här har sjukvården ett stort ansvar. 3. Du har ett utmärkt förslag och det har också diskuterats tidigare med ansvariga för registret men det har inte kommit längre än till en diskussion. Nu pågår en statlig utredning som skall undersöka hur allmänheten lättare skall kunna registrera sin inställning och vi får hoppas att den kommer med något bra förslag. Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig