Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Hälsa Levande donation

Hej, finns det några risker med levande donation? Jag skulle jättegärna vilja bli donator, men vill veta hur det kan påverka mig och min hälsa.

Svar

Anna Lena Fjellström

Levande donation

15 mars, 2015

Hej! Generellt: Nej, det finns inget som kan försämra din hälsa eller livskvalitet. Flera undersökningar visar att den som är levande donator vittnar om bättre livskvalitet. MEN innan man överhuvudtaget blir godkänd som levande donator måste man genomgå flertalet medicinska undersökningar, psykiska och sociala undersökningar. Vid minsta misstanke blir man nekad. Till och med på operationsbordet kan det bli ett stopp, vilket du även kan läsa om i Miriams berättelse. Allt detta, för att den som donerar, ska få ett så fullgott liv efteråt. Varken min man eller jag hade riktigt insett vilka noga undersökningar man som donator måste genomgå utan vi var mera" ta min ena - jag har en över". Först när läkaren informerade om provsvaren förstod vi vilket nålsöga vi skulle igenom. Nu hade vi den turen att det fungerade. Blir man nekad har man gjort sitt bästa, mer kan man inte göra. Det finns andra sätt att stötta sina anhöriga. Bland annat genom att påverka sin omgivning att ta ställning för organdonation. Ju fler som tar ställning, ju snabbare kan man få fler organ till transplantationer.

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig