Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

hej .. Jag undrar om vad säger lagstifning om obduktion ?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

20 december, 2017

Hej och tack för din fråga.

Obduktion görs för att ta reda på varför en person har avlidit om detta inte är känt.

Beslut om obduktion tas av läkare och anhöriga underrättas om beslutet. Ibland kan då de anhöriga framföra att en obduktion inte varit accepterad av den avlidne och då får då detta vägas mot att utreda en dödsorsak.

Ibland beslutar också polisen om en s.k. rättsmedicinsk obduktion för att utesluta eller påvisa brott och i dessa fall kan inte beslutet ifrågasättas.

Vid en rättsmedicinsk obduktion kan det också ofta innebära att en donation inte kan genomföras. Vid en donation som beslutas av sjukvården är oftast en donation möjlig.

Med vänlig hälsning,
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig