Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Hej!
Jag undrar om man som anhörig ge tillåtelse till donation vid dödsfall?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

15 december, 2016

Hej och tack för din fråga.

Det regelverk som gäller vid donation är att den avlidnes inställning till donation ska gälla. Denna inställning kan ha meddelats skriftligt eller muntligt. Finns inget medgivande kan en närstående tolka vad den avlidne haft för inställning till donation och då gäller denna tolkning.

Går det inte att få reda på eller tolka vad den avlidne haft för inställning till donation utgår regelverket från att personen varit positiv till donation då ca 85 % av befolkningen är positiv till donation. Sjukvården ges då i dessa fall möjlighet att ta tillvara organ och vävnader för donation. Denna möjlighet får dock inte utnyttjas utan att de närstående kontaktats för att kunna motsätta sig en donation om de inte samtycker.

Rent juridiskt sett så ger inte de närstående tillstånd till donation utan meddelar ett muntligt besked om donation eller tolkar den avlidnes positiva inställning till donation. Det man som närstående kan göra är att motsätta sig donation om det inte går att utröna den avlidnes inställning.

Med vänlig hälsning,
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig