fbpx

Frågor och svar

Man, under 18

Levande donation Organdonation

Hej. Trots att svenskar är positiva till att donera organ så blir många möjliga donationer inte av. Min fråga är hur det kan vara såhär?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

28 oktober, 2014

Tack för din mycket viktiga fråga. Donation vilar på tre hörnpelare: 1. Det regelverk vi har att följa 2. Sjukvårdens insatser 3. Allmänhetens vilja att donera Regelverket har inte riktigt följt med i den medicinska utvecklingen och detta föråldrade regelverk gör att alla som vill donera inte kan få möjlighet att göra detta. Bl.a. beroende på regelverket kan sjukvården inte alltid ge en avliden möjlighet att donera men det finns också tillfällen då sjukvården förbiser en möjlig donation. Det finns alltså en potential för sjukvården att förbättra sitt arbete. Allmänheten är positiv till donation i över 80 % i opinionsundersökningar men endast omkring 50 % har meddelat detta på något sätt (Donationsregister, donationskort eller muntligt till närstående). Detta kan göra att det ibland kan vara svårt att veta vad en avliden velat om donation varit möjlig. Som du ser är det många olika orsaker. Det är nu tillsatt en statlig utredning som skall se över vårt regelverk och komma med förslag på ett modernare regelverk samt se över allmänhetens möjligheter att meddela sin inställning till donation. För sjukvårdens del finns en handlingsplan för ett förbättrat arbetssätt framtagen och som vi hoppas sjukvården tar till sig. Mvh Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig