fbpx

Frågor och svar

Kvinna, 36-50 år

Organdonation Transplantation

Hej,
Har du varit med om att ni har fått avbryta en transplantation under operation? Om ja, varför och vad händer isåfall med personen som är i behov av organet?
Mia

Svar

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator

10 oktober, 2014

Hej, jag är lite osäker på om du syftar till att avbryta en "transplantation" eller en "donation". I båda fallen är svaret dock ja, fast av olika skäl. När det gäller donation så utreder vi alltid donatorn så nog det går genom att de ansvariga läkare/sköterska på intensivvårdsavdelningen tar fram all medicinsk data som finns tillgängligt, samt går igenom donatorns hälsohistorien med de närstående. Tillsammans med alla blodprovssvar, röntgenundersökningar, generellt status och utredningen av hälsohistoria görs en bedömning av donatorns medicinska lämplighet generellt och varje organ specifikt. Trots detta kan vi under donations operationen hitta icke-kända patologiska förändringar som omöjliggör donation av ett organ eller alla. Exempel kan vara icke-känd cancer. Vid tvivel kring donatorns lämplighet måste besluten alltid tas med hänsyn till mottagarna. Vi skall hjälpa mottagarna till ett bättre liv, inte förvärra! Ibland är patienten inringd, och får då information om att transplantationen inte blir av. De skall ha fått noggrann information om detta under sin utredning. Trotts detta är det givetvis en belastning. Patienten står då kvar på väntelistan i väntan på nästa möjlighet. Några kan uppleva en sådan situation som så belastande att de under en kort tid vill ta en "paus" från väntelistan. Men så fort personen är redo att aktiveras så görs detta. När det gäller avbruten transplantation kan detta bero på andra saker. Oftast är det förhållanden hos mottagaren som gör detta. Det kan ha tillkommit patologiska förändringar som antingen omöjliggör en transplantation, eller medför så stor risk för patienten att en transplantation inte skulle bättra patientens liv. Vid sällsynta fall (t ex av logistiska skäl) kan patienten ha blivit sövd , och än mer sällsynt även påbörjat opererad, när det upptäcks patologiska fel med donatorn som gör att transplantationen måste avbrytas. Givetvis är detta också en stor belastning för patienten, och denna måste få god information och stöd efter en sådan händelse. Men, återigen görs detta av hänsyn till patienten! Jag hoppas detta gav svar på din fråga! Öystein

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig