Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Organdonation

Hejsan! Jag skriver ett gymnasiearbete om just organdonation. En av mina frågeställningar lyder: Varför är inte organdonation obligatorisk när försvarsmakten är det? Jag menar på att båda sakerna är till för att värna om landets invånare.
Finns det något vettigt svar på min fråga? Jag är fullt medveten om att frågan kan upplevas stötande för de som tror på ett liv efter döden eller liknande. Men jag anser att en obligatorisk anmälan till försvarsmakten kan vara minst lika stötande för en människa. Att behöva kriga för sitt liv.

Svar

Daniel Brattgård

Sjukhuspräst

4 mars, 2015

Kul med annorlunda frågeställningar! Men försvarsmakten är inte obligatorisk i den meningen att vi skulle ha allmän värnplikt i vårt land. 1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i fredstid och ersattes av en frivillig grundläggande militärutbildning. Plikten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret är numera vilande. Om det säkerhetspolitiska läget skulle förändras kan regeringen bestämma att plikten skall införas igen. Men en så personliga fråga som organdonation går inte att göra till allmän plikt - även om alla de stora världsreligionerna menar att detta är en god gärning för våra medmänniskor och därmed inte alls en stötande tanke för oss som tror på ett liv efter döden. Min erfarenhet är att det är oerhört viktigt för den som tar emot ett organ från en annan människa efter hennes död, att det just är en donation, en gåva, så att man kan känna att man kan leva vidare tack vare en annan människas generositet och inte på en annan människas bekostnad. Organdonation i ordets riktiga mening kan därför aldrig bli en plikt, utan är ett uttryck för en annan människas generositet.

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig