Frågor och svar

Man, 18-25 år

Hej,
Vilka regler finns för organdonationer i Sverige och vad gäller om personen är död? Vem är det som bestämmer då?
Tacksam för ett svar.

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

12 februari, 2017

Hej och tack för din fråga!

Det viktiga är att man under sin livstid ta ställning till organdonation. Det är den avlidnes ställningstagande till donation som gäller och det är alltid det senaste ställningstagandet som gäller.

Ställningstagandet kan meddelas skriftligt till donationsregistret eller på ett donationskort. Det viktigaste är att man också meddelar det muntligt till en närstående då de alltid kontaktas vid frågor om donation.
Finns inget ställningstagande meddelat har de närstående möjlighet att tolka vad den avlidne haft för inställning till donation och får då meddela denna.
Kan de närstående inte tolka vad den avlidne hade för inställning till donation har sjukvården rätt att ta till vara organ och vävnader för transplantation om de närstående inte motsätter sig detta. Detta kallas vanligtvis att de närstående har vetorätt och denna rätt kan enligt lagtexten utnyttjas endast i de fall det inte finns något meddelat ställningstagande och då det inte heller går att tolka vad den avlidne haft för inställning.

Skulle det finnas ett ställningstagande i donationsregistret eller på ett donationskort från t.ex. 2001 och de närstående har pratat med den avlidne efter detta datum och det då framkommit att personen ändrat sin inställning gäller den senare inställningen.

Skulle de vara olika uppfattningar om den avlidnes inställning hos de närstående tas inte organ tillvara.

Finns det ett ja till donation så är det sjukvårdens ansvara att utreda om organ är möjliga att ta tillvara för transplantation.

Mvh
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig