Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Hur stor kan åldersskillnaden vara på en organdonator och en patient? Hur ungt/gammalt hjärta kan exempelvis en patient på 60 år ha?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

11 januari, 2017

Tack för din fråga.

Den fråga du ställer är något som transplantationsenheterna tar ställning till då de får erbjudande om ett organ. Utifrån det donerade organets funktion och ålder så erbjuds det till en mottagare som har bäst nytta av det.

En grundregel är att en yngre mottagare i möjligaste mån erbjuds ett organ från en yngre givare. I akuta situationer, dvs. då en mottagare inta kan vänta längre, tvingas man ibland att frångå denna princip.

Mvh
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig