Frågor och svar

Kvinna, 50+ år

Jag har en kollega med cancersjuk man. Han har inte långt kvar, jag fick frågan om det finns en möjlighet att något, ex hornhinnorna, ska kunna doneras från honom, trots kraftig medicinering.
Vet du, hur resonerar man när någon så sjuk avlider, funderar man ens på organdonation då?
Jag är själv lungtransplanterad 2012.

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

18 januari, 2017

Hej och tack för din fråga.

Generellt är aktuell cancersjukdom ett tillstånd där organ inte tas tillvara för donation. När det gäller hornhinnor så kan det i vissa fall vara möjligt att ta tillvara dem för donation.

Hornhinnedonation är ju också möjlig om man avlider utanför sjukhus. Ett krav är att det ska kunna tas prover inom 24 timmar efter dödsfallet.

Så det det bästa är att registrera sin uppfattning i donationsregistret eller meddela närstående så görs ställningstagandet av sjukvården om donation är möjlig efter dödsfallet.

Mvh
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig