Frågor och svar

Man, 50+ år

Jag undrar om en patient med total hjärtinfarkt från annat europeiskt land kan bli organdonator i Sverige. Vad gäller i dessa fall?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

4 oktober, 2017

Hej och tack för in fråga.

I Sverige gäller svensk lag oavsett om man är svensk eller utländsk medborgare. Det innebär att en utländsk person som avlider i Sverige kan bli donator här om den avlidnes inställning till donation kan utredas och det inte finns några andra hinder för en donation.

Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig