fbpx

MODs Historia

3 juni 2019

Sten Heckscher lämnade över tilläggsutredningen om organdonation till socialminister Lena Hallengren.

14 maj 2910

MOD hjälpte till att arrangera ett seminarium i Riksdagen för att uppmärksamma den utredning presenterades den tredje juni. På plats fanns både de främsta experterna och några av Sveriges mest folkkära idoler.

Vinter 2019

MOD bildade ett Levande Donationsråd. Vi har bjudit in några av de främsta experterna på levande donation i Sverige för att se till att fler få möjlighet att donera.

November 2018

November 2018

De första donationerna och transplantationerna inom det svenska njurbytesprogrammet genomfördes. Tre patienter transplanterades samma dag med njurar från tre levande anonyma donatorer. Detta är en stor framgång för alla på väntelistan som har anhöriga som vill donera men dom inte matchar.

Hösten 2018

Regionalt donationscentrum etablerades på Karolinska. Målet är att öka antalet donatorer i Stockholmsregionen och samla expertis på ett ställe för att kunna utvecklas snabbare.

Juli 2018

Juli 2018

MOD släppte boken När Livet Vänder där vi samlat 100 personliga berättelser om organdonation.

Almedalen 2018

Almedalen 2018

MOD arrangerade rundabordssamtal och paneldebatt i Almedalen om organdonation. Vi delade också ut boken När Livet Vänder till politiker och makthavare med en inbjudan att ses och fortsätta prata om frågan.

Juni 2018

Juni 2018

MOD släppte filmen ”Organdonation – en fråga om liv och död” inför Almedalen 2018. Filmen visas 40 000 gånger på ett par dygn.

Sommaren 2018

Sommaren 2018

Etikexperten Daniel Brattgård valdes in i MODs styrelse.

Sommaren 2018

Regeringen gav uppdrag åt Socialstyrelsen att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum.

Maj 2018

I samband med den nya GDPR-lagen kom en ny förordning om donationsregistret. Den stora skillnaden är att behörig personal får möjlighet att titta i registret i ett tidigare skede vid en möjlig donation, något som gör skillnad när det kommer till att utreda viljan hos potentiella donatorer.

Mars 2018

Mars 2018

Regeringen utsåg Sten Heckscher till särskild utredare av organdonationer. Hans utredning ska vara färdig i maj 2019.

Januari 2018

Januari 2018

MOD blev inbjudna av statssekreterare Agneta Karlsson för att ge kommentarer och feedback till hela Socialdepartementet.

December 2017

December 2017

Jacob Wallenbergs Stiftelse: Särskilda Fonden valde att stötta MODs arbete genom projektet Livsviktigt – informationsprogram om organdonation.

Oktober 2017

Oktober 2017

MOD-podden lanserades! Podden erbjuder intervjuer och samtal med några av Sveriges främsta experter inom organdonation och transplantation.

Oktober 2017

Oktober 2017

Annika Strandhäll, socialminister, valde att inte gå vidare med Anders Miltons donationsutredning. MOD samlade tio patientorganisationer och förde en debatt med Annika Strandhäll via Aftonbladet.

Februari 2017

Februari 2017

MOD arrangerade ett möte för att tala om donationsutredningen och behovet av förändring med dåvarande socialminister Gabriel Wikström. Detta möte gav oss möjlighet att samla flera experter och förklara vikten av en fungerande organdonationsverksamhet på djupet.

Hösten 2016

Hösten 2016

VFMOD – Vårdstudenter för Mer Organdonation – bildades. Tillsammans med IMFSA arbetar vi tillsammans för att föra in organdonation på grundutbildningen för både läkare och sjuksköterskor, något som gett resultat.

Sommaren 2016

MOD bildade ett patientråd för att föra frågan om organdonation framåt och fördjupa samarbetet med de olika patientorganisationerna med koppling till frågan.

Våren 2016

Våren 2016

MOD bildade det professionella rådet med några av de främsta experterna på organdonation i Sverige.

Mars 2016 – Till minne av Martha

Mars 2016 – Till minne av Martha

Det är med stor sorg vi vill informera om att Martha avled, lugnt och stilla, i kretsen av sina anhöriga lördagen den 19 mars. Martha transplanterades för sju år sedan på grund av en tumörsjukdom. En sjukdom som nu kom tillbaka och krävde en ny operation. Operationen lyckades inte rädda hennes liv. Martha var en av grundarna till MOD, och brann helhjärtat för att hjälpa alla de som står på en väntelista för en transplantation. Hon var en fantastisk människa och kommer att vara av saknad av många. Våra tankar går först och främst

Mars 2016

Mars 2016

MOD skickar in ett remissvar på Anders Miltons utredning tillsammans med åtta andra patientföreningar. MOD gjorde även en sammanställning över samtliga inkomna remissvar och ser att i princip alla remissinstanser ställde sig positivt till utredningens förslag.

December 2015

December 2015

MOD tog fram foldern ”Organdonation- en skrift med frågor och svar” till sjukvårdspersonal att använda för att prata om organdonation med anhöriga.

November 2015

November 2015

MOD lanserade hemsidan LevandeDonation.se för att lyfta fram vikten av levande donation i Sverige.

Donationsveckan 2015

Donationsveckan 2015

MOD anordnade konferensen ”Att främja organdonation i Norden” tillsammans med Socialstyrelsen, Hanaholmen, Kulturfonden Sverige & Finland och det Finska hälso- och sjukvårdsministeriet i Finland. MOD lanserade även #vadväntardupå kampanjen med personer från väntelistan för att lyfta fram vad det innebär att vänta på ett livsavgörande organ. Kampanjen fick stor spridning.

September 2015

Anders Milton lämnade över sitt betänkande till Gabriel Wikström för hur Sverige skall kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige. MOD ställer sig bakom utredningen i stort tillsammans med övriga patientorganisationer.

Sommaren 2015

Sommaren 2015

Emma Dalman genomförde en Svensk Klassiker, bara två år efter sin hjärttransplantation. (90 km skidåkning, 300 km cykling, 3 km simning, 30 km löpning)

Juni 2015

Juni 2015

MOD medverkade i Almedalen för första gången och deltog vid en rad event för att sprida frågan om organdonation.

Våren och Sommaren 2015

Våren och Sommaren 2015

MOD medverkade för tredje året i rad i Blodomloppet. Tillsammans med ett femtiotal volontärer så upplyser MOD om organdonation på 13 olika orter.

Mars 2015

Mars 2015

Martha medverkade i ”När Livet Vänder” i Sveriges Television.

Resultat 2014

Resultat 2014

104 000 nya anmälningar till donationsregistret! Det är tre gånger fler än innan MOD bildades vilket verkligen visar hur arbetet för att få fler att ta ställning gett resultat.

November 2014

November 2014

MOD samarbetade med TV4 Nyhetsmorgon under ”Bli Donator veckan!” för att lyfta organdonation, vilket resulterar i ca 30,000 nya anmälningar till donationsregistret. MOD lanserade också hemsidan Blidonator.se

Donationsveckan 2014

Donationsveckan 2014

MOD lanserade sin hemsida 2.0 för att nå ut bredare med budskapet om att organdonation räddar liv till ännu fler. Hemsidan blir mer interaktiv för att fånga upp de över 200 volontärer.

Sommaren 2014

Sommaren 2014

MOD medverkade i Blodomloppet på 14 städer runtom i Sverige med över 100,000 löpare.

Juli 2014

Juli 2014

MOD beviljades ett 90-konto för att kunna samla in stöd för sin verksamhet.

Juni 2014

Juni 2014

Fram tills slutet av juni hade 47 000 personer anmält sig till donationsregistret, vilket är mer än under hela 2011 och 2012. Det såg ut att bli ännu ett rekordår i antalet personer som anmäler sig till donationsregistret.

Juni 2014

Juni 2014

Bengt-Åke Henriksson valdes in MODs styrelse på årsstämman.

Juni 2014

Juni 2014

Tidningen FOKUS gjorde ett stort temanummer om organdonation med H.K.H Prins Daniel, MOD och övriga aktörer med rubriken ”Vi kan inte ha det så här”.

Maj 2014

Maj 2014

Kampanjen Väntelistan visas på Malmö centralstation under två veckor för att lyfta fram väntan på organ. Kampanjen vann ”Månadens Kampanj” av Resumé.

April – Juni 2014

April – Juni 2014

MOD anställde Emma och Joakim för att kunna skala upp sin verksamhet och nå ut till fler med budskapet om hur organdonation räddar liv. Bengt-Åke Henriksson gick med i MODs styrelse.

Maj 2014

Maj 2014

MOD lyfts fram i delrapporten av den nationella utredningen för organdonation och transplantation som en av de 2-3 viktigaste organisationerna i Sverige för organdonation.

Maj 2014

MOD gick om Socialstyrelsen och är nu den största aktören för organdonation inom sociala medier med över 30,000 följare. De fem enskilt största inläggen under de senaste månaderna har haft en spridning till över 6 miljoner personer.

Januari 2014

Januari 2014

”Filmerna vi aldrig vill visa” visades över 1 miljon gånger på Aftonbladet TV under januari månad. Kampanjen vinner pris som ”månadens film” av Resumé.

Resultat 2013

Resultat 2013

Det är dubbelt så många som registrerade sig till donationsregistret (64 000!) under 2013 jämfört med året innan.

December 2013

December 2013

Sommarpratarna sänds i SVT där donationsregistret får flera nya anmälningar. Donationsregistret kraschade under Svenska Hjältar-galan då Martha tog emot priset för ”Årets Kämpe” ifrån H.K.H. Prins Daniel.

November 2013

November 2013

MOD utsågs till Årets Röstbärare under Civilsamhällesgalan 2013 med motiveringen: Sedan starten 2012 har MOD- Mer organdonation arbetat för att engagera allmänheten i frågan om organdonation. På kort tid har organisationen fått mycket uppmärksamhet och nått framgångar som röstbärare för att väntelistan skall bli kortare och att fler skall säga JA till organdonation. Genom personliga berättelser och positiva budskap lyckas MOD- Mer organdonation synliggöra organdonation som en livsviktig fråga.

Donationsveckan 2013

Donationsveckan 2013

MOD lanserade en kampanj om organdonation tillsammans med ungdomar.se som ses av ca 200 000 ungdomar. Dubbelt så många registrerade sig till donationsregistret än under donationsveckan än året innan vilket visar hur stor skillnad MODs arbete mot allmänheten gör.

Juli 2013

Juli 2013

Martha Ehlin röstades fram till Folkets röst i Sommar i P1. Programmet blev en succé och det femte mest delade på sociala medier av samtliga talare detta år.

Maj 2013

Sören Gyll & Louise Gyll väljs formellt in MODs styrelsen vid årsstämman.

Februari 2013

Februari 2013

Donations- och transplantationsutredningen påbörjades och Anders Milton utsågs till utredare. MOD bjöds in att vara med i en av referensgrupperna. Peter och Emma medverkade i TV4 morgonsoffa tillsammans med Socialminister Göran Hägglund om den nya utredningen för att sprida kunskap om vikten av utredningen.

December 2012

Paul Frankenius och Stiftelsen för Njursjuka beslutade att stödja MOD i Skolan projektet för att utbilda de som vet minst om organdonation – ungdomarna. Sören Gyll gick med i MODs styrelse.

Oktober 2012

Oktober 2012

Pressträff på Sveriges Riksdag där MOD lanserade sitt initiativ och presenterade det nya digitala donationskortet, ett initiativ som ger möjlighet att ta ställning digitalt och dela detta med vänner och familj.

September 2012

September 2012

MOD-projektet visas på TV4 under Postkodsmiljonären som ett inslag.

Sommaren 2012

Sommaren 2012

PostkodLotteriet gav ett löfte om bidrag till MOD, vilket möjliggjorde att organisationen kan starta med sitt arbete för mer organdonation i Sverige. Sören Gyll ville stödja MOD och MOD hade ett första möte med Paul Frankenius och hans Stiftelse för Njursjuka.

Våren 2012

Våren 2012

Den ideella föreningen MOD- Mer organdonation bildades och i det konstituerande styrelsemötet väljs Göran Carstedt (ordförande), Martha Ehlin, Peter Carstedt, Ulla Carstedt och Annika Carstedt som föreningens första styrelse. Cordovan tog fram MOD-loggan. MOD träffade Anders Milton som gav goda råd på vägen.

Donationsveckan 2011

Donationsveckan 2011

Peter träffade representanter ifrån Socialstyrelsen, Livet som Gåva, och sjukvården i Sveriges Riksdag och hör talas om Stiftelsen Organdonasjon i Norge. Strax därpå besökte han Stiftelsen i Oslo och inledde ett samarbete med dem.

Hösten 2011

Hösten 2011

Peter och Martha bestämde sig för att engagera sig för mer organdonation i Sverige och få fler människor att aktivt säga JA!

Juni 2011

Juni 2011

Peter Carstedt och Martha Ehlin lärde känna varandra under World transplant Games i Göteborg. Under invigningen hålldes en tyst minut för alla de som stått på en väntelista, men som inte klarat sig samtidigt som man hedrade de donatorer som gjort det möjligt för de tävlande att vara med i ”tävlingen med enbart vinnare”.