Njurbytesprogrammet

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”. Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala. Med ett njurbytesprogram kan man i teorin lösa olika matchningsproblem, ex för vävnadstyp (HLA) och blodgrupp (ABO). Rent praktiskt kommer det svenska njurbytesprogrammet dock till en början främst vara tänkt hjälpa immuniserade patienter (patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp).

Gubbar-rosa-svart-njurbyte-text-vit-bakgrund

Exempelvis kan en mottagare (M1) vara immuniserad mot sin donator (D1) men inte mot donatorn i ett annat par (M2 och D2) med motsvarande matchningsproblematik. Donatorerna kan då byta plats med varandra, s.k. ”korsvis donation”. Donator 1 ger då en njure till Mottagare 2 och Donator 2 ger en njure till Mottagare 1.

 

Det första njurbytesprogrammet genomfördes i Sverige i november 2018, då involverades tre donatorer och tre mottagare.

Läs gärna mer om detta på vår hemsida Levande Donation!