Styrelsen

I MODs styrelse har vi samlat några av landets klokaste och mest kunniga personer. Genom att kombinera unik insikt i donationsverksamheten i Sverige, arbete inom den ideella sektorn, strategi samt kunskap inom reklam och PR blir det möjligt att med ett brett perspektiv planera för MODs arbete på lång sikt.

Louise Gyll

Louise Gyll, är styrelseordförande för MOD.  Louise är projektledare på JKL och har hjälpt MOD strategiskt med sin kommunikation. Lousie är också dotter till Sören Gyll.

Daniel Brattgård

Daniel Brattgård, präst och etikexpert. Tidigare sjukhuspräst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och rådgivare vid SMER. Daniel har jobbat med donationsfrågor över 30 år och har varit involverad vid statliga utredningar. Daniel är också ordförande i MODs professionella råd.

Peter Carstedt

Peter Carstedt, njurtransplanterad, är en av grundarna till MOD. Peter är ekonom och har tidigare arbetat med socialt entreprenörskap i olika projekt som Camino, Peepoople, Clinton HIV/AIDS Initiative, Young Masters Program, m.fl.

Micaela Hamrin

Micaela Hamrin är njurtransplanterad, och har sedan 2018 arbetat för MOD. Micaela är utbildad lärare och är suppleant till styrelsen.

Annika Carstedt

Annika Carstedt, är suppleant till styrelsen och hjälper MOD med reklam och kommunikation. Annika är VD för reklambyrån Ruth som hjälpt MOD med kampanjer och strategi sedan starten av MOD. Annika är också storasyster till Peter Carstedt.

Cecilia Hielte Kallenberg

Cecilia Hielte Kallenberg är ledamot i styrelsen sedan 2016. Cecilia är utbildad operationssjuksköterska och kom första gången i kontakt med organdonation genom sitt arbete. Även privat har hon erfarenhet då hennes pappa var njurtransplanterad, efter en skada som barn, och fick en njure genom levande donation. 2012 kom hon i kontakt med MOD och har sedan dess utvecklat Läkarstudenter för MOD i Göteborg och arbetar nu med att fler orter skall knytas till projektet. Cecilia har också erfarenhet av att arbeta i stiftelser och kan bidra med kunskap kring detta.

Kristina Hambraeus Jonzon

Kristina Hambraeus Jonzon är ledamot i styrelsen sedan sommaren 2019. Kristina är överläkare inom anestesi- och intensivvård, tidigare regionalt donationsansvarig läkare för Stortstockholm och Gotland och har lång erfarenhet av organdonation, både praktisk och teoretisk.

Sören Gyll – hedersledamot

Sören Gyll, levertransplanterad, bestämde sig efter sin operation att han skulle göra allt han kunde för att synliggöra och öka kunskapen och förståelsen om organdonation. Sören har utöver sin erfarenhet och sitt nätverk även stöttat MOD finansiellt. Tidigare har Sören varit chef för Volvo, Svenskt Näringsliv och ett antal olika stora svenska bolag. Sören är idag hedersledamot i MODs styrelse, och han var styrelsemedlem 2014-2016.