Väntetiden för ett nytt organ?

Väntelistan inte är någon väntelista i den bemärkelsen att det finns en viss turordning. En del personer får vänta väldigt länge medan andra enbart väntar några få dagar eller veckor.

Väntetiden för att få ett nytt organ från en avliden person varierar mycket och är ytterst individuell och påverkas av flera olika faktorer som din blodgrupp och eventuella antikroppar. Viktigt att känna till är att väntelistan inte är någon väntelista i den bemärkelsen att det finns en viss turordning.

Vid varje möjligt organdonationstillfälle arbetar sjukvården med avancerad matchning för att säkerställa att det donerade organet transplanteras till den person som på väntelistan har bäst förutsättningar för att kunna ta emot det nya organet i kroppen. Det innebär att vissa får vänta väldigt länge medan andra enbart väntar några få dagar eller veckor.