Situationen i Sverige

Sverige är ett av de länder i världen med högst donationsviljan hos befolkningen. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

85 %  av den svenska befolkningen är positivt inställda till att donera sina organ efter sin död, enligt den statliga tilläggsutredningen som presenterades den 3 juni 2019, vilket gör att Sverige är ett av de länder i världen med högst donationsviljan hos befolkningen. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

I ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter. Antalet organdonationer som idag genomförs i Sverige är inte tillräcklig i förhållande till det stora behov av organ som finns i Sverige.

Varje år dör ca 50 personer i Sverige på grund av den stora organbristen.  I och med organbristen i Sverige är det många människor som är i behov av nytt organ för att överleva, men som inte ens får möjligheten att komma upp på väntelistan.

Varje år genomförs omkring 800 organtransplantationer och 1 000 vävnadstransplantationer i Sverige. Dessa transplantationer genomförs tack vare att en annan person sagt ja till organdonation efter döden, eller i vissa fall velat ge som levande organdonator. Tack var organtransplantationer kan svårt sjuka och döende människor idag  överleva och få en mycket god livskvalité. En organdonator kan donera sex stycken organ, men ge liv till åtta personer, då njurarna och lungorna kan ges till två olika personer. De organ du kan donera som organdonator är, hjärta, lever, njurar, lungor, tarmar, bukspottkörtel (pancreas) och cellöar. Av alla organtransplantationer som genomförs i Sverige är mer än 75 % transplantationer av njurar.

En person som står på väntelistan för nytt organ kan behöva ett eller flera nya organ för att överleva, den 1 oktober 2020 fanns det i Sverige ett totalt behov av 844 organ. Idag dör ca en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen i Sverige är så stor.

På sidan nödvändiga åtgärder i Sverige, kan du läsa mer om de åtgärder MOD anser att Sverige måste genomföra för att ge fler möjlighet att bli organdonatorer efter sin död, och på så sätt öka antalet genomföra transplantationer i Sverige. Den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska bli bättre på att respektera den höga donationsviljan som finns är att förändra lagstiftningen i Sverige. I november 2020 överlämnade regeringen en proposition med förändringar som kommer leda till stor förändring och ökad tydlighet när det kommer till organdonation.