Organdonation och transplantation

Organdonation och transplantation hänger ihop, men är i praktiken två olika saker.

Organdonation innebär kortfattat att en person vars liv inte längre går att rädda, men som har en positiv donationsvilja efter sin död, donerar ett eller flera organ till en person som står på väntelistan för en transplantation.

Sjukvårdens och i detta fall intensivvårdens främsta uppgift är alltid att rädda liv, men när det står klart att patientens eget liv inte går att rädda utreds viljan till organdonation hos patienten. Om donationsviljan är positiv kommer intensivvården göra vad de kan för att uppfylla denna positiva donationsvilja. Två grundläggande kriterier för att någon ska kunna bli organdonator efter sin död i Sverige är att man avlider på en intensivvårdsavdelning och vårdas med respiratorbehandling.

Du kan också bli organdonator som levande donator, då kan du donera din ena njure eller en bit av din lever. Sverige är ett av de främsta länderna i världen när det kommer till levande donation. Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 30-40% som transplanteras tack vare en levande givare. Den absoluta majoriteten av dessa är donation av njurar.

För att bli levande organdonator i Sverige måste du vara myndig och fullt frisk. Den som vill donera får därför gå igenom en omfattande medicinsk och psykosocial utredning. Som levande donator ska du vara psykiskt stabil och ha en stark önskan om att hjälpa en sjuk person. Det innebär att organdonationen måste vara helt frivillig. Det får inte finnas påtryckningar från vare sig den sjuke, andra familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal. En njure eller bit av din lever ges som gåva. Att sälja eller köpa organ för transplantationsändamål är förbjudet i svensk lag.

Om du är intresserad av att bli levande donator besök gärna www.levandedonation.se eller prata med din närmsta njur- eller levermottagning så kan de hjälpa dig vidare.

Transplantation å andra sidan är när en sjuk person tar emot ett nytt organ. För att bli transplanterad krävs också en donator, utan donation kan det inte bli några transplantationer. En transplantation är ofta den enda chansen en svårt sjuk patient har till ett normalt liv och det räddar årligen hundratals liv. De flesta som väntar på organ i Sverige väntar på njurar.

Resultaten efter en transplantation är i de allra flesta fallen mycket goda och oftast är de långsiktiga resultaten fina. När man transplanteras behöver man äta mediciner för att få behålla sitt organ, och det är viktigt att lyssna på sin läkares rekommendationer.