fbpx

Organdonatorer i Sverige 2013

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2013. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Organdonatorer i Sverige 2013 (PDF)

Sammanfattning

Under 2013 var det 151 avlidna patienter i Sverige som blev organdonatorer, vilket är en ökning med 7 procent sedan 2012. Som organdonator räknas en patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och avlider i en total hjärninfarkt. Patienten ska dessutom vara medicinskt lämplig som organdonator och det ska finnas ett medgivande för donation. Från de 151 donatorerna transplanterades ett eller flera organ till patienter som stått på väntelista. Det betyder att en enda organdonator kan rädda livet på flera personer. Under 2013 minskade antalet patienter på väntelistan något, jämfört med föregående år.

Årets kartläggning gör en jämförelse mellan åren 2008–2013 och på flera punkter ser Socialstyrelsen en positiv trend. Donationsviljan har ökat bland både organdonatorerna själva och de närstående, och ungefär tre fjärdedelar av båda grupperna ställer sig positiva till organdonation. I de fall då den avlidnes vilja var okänd använde 24 procent av de närstående sin vetorätt och gav därmed inte medgivande till organdonation, vilket är en minskning med åtta procentenheter jämfört med 2012. De 151 organdonatorerna representerade alla åldersgrupper. När det gäller könsfördelning blev kvinnor något oftare organdonatorer än män, med andelen 53 procent jämfört med 47 procent. Detta pekar på att det är relevant och viktigt för alla oavsett ålder och kön att ta ställning i donationsfrågan.

Vårdgivaren är skyldig att främja donation av organ från avlidna och verka för att möjliga donatorer kan identifieras, vilket framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation. Andelen dödsfall inom intensivvården som granskades av en donationsansvarig läkare eller sjuksköterska ökade under 2013 till 94 procent, vilket kan antas främja utvecklingsarbetet med att identifiera fler organdonatorer.

Sett till hela landet har donationsfrekvensen ökat men det finns stora regionala variationer. Kartläggningen presenterar siffror från de senaste sex åren som visar att vissa regioner har haft en positiv utveckling medan andra uppvisar en nedgång av antalet organdonatorer per miljon invånare. Här behöver vårdgivarna ta sitt ansvar och utreda orsakerna till denna utveckling samt vidta lämpliga åtgärder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.