fbpx

Frågor och svar

Man, 36-50 år

Internationellt Organdonation

Oystein,
Jag har förstått att Norge är duktiga på organdonation. Varför då och vad kan vi i Sverige lära oss av hur de arbetar?
Shawn

Svar

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator

10 oktober, 2014

Hej Shawn! Ja, det stämmer att Norge de senaste åren har haft fler donatorer än övriga länder i Norden. Orsaken till detta är dock svårt att ge ett enkelt och konklusivt svar på. Jag tror man för enkelhetens skull kan dela in det i tre huvudområden. Politisk/huvudman, sjukvårdens attityd och befolknings attityd. Politisk gavs det för en del år tillbaks ett tydligt signal att donation, som förutsättning till transplantation, skulle satsas på. Tydliga mål beskrevs. På samma tid etablerades "Stiftelsen Organdonasjon" som tog på sig arbetet med att informera befolkningen kring donation (som t ex MOD nu gör i Sverige). För sjukvårdens del går det inte att peka på en speciell organisatorisk skillnad, men i takt med att befolkningens attityd kring donation blev alltmer positiv blev även sjukvården det samma. Detta i kombination med att den norske lagen är något mer konkret i hur donationsarbetet skall se på i verksamheten. ett exempel är att donationsfrågan ALLTID skall tas upp med närstående där donation är möjligt. I grunden har Norge och Sverige de samma förutsättningar för donation, och glädjande nog verkar Sverige också långsamt röra sig i samma riktning. Det skall sägas att i alla länder med en välfungerande donationsaktivitet (t ex Spanien, UAS, Frankrike, Kroatien m m) så har det tagit tid! Norge ligger kanske några år före Sverige här. Och vi lär oss mycket av Norge och andra länders arbete i donationsfrågan hela tiden! Mvh Öystein

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig